Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Gospodarka wodna w regionie Morza Śródziemnego

Prace w ramach finansowanej przez UE sieci na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej i gruntowej przyniesie korzyści dla społeczności w świecie arabskim i poza nim.
Gospodarka wodna w regionie Morza Śródziemnego
Zrównoważony rozwój pod względem zasobów gruntowych i wodnych to ważny priorytet w realizacji projektów UE. Celem projektu finansowanego przez UE "Sieć na rzecz wymiany metod i specjalistycznej wiedzy na temat zrównoważonej gospodarki wodnej i produkcji rolnej w regionie Morza Śródziemnego" (Sowamed) było poparcie tego priorytetu.

Działania projektu skupiły się na stworzeniu sieci wymiany i zwiększeniu potencjału badawczego, by radykalnie ulepszyć gospodarkę wodną i gruntową. Skoncentrowano się także na sprostaniu wyzwaniom związanym z zajętymi pod uprawę i zamieszkałymi wododziałami.

Biorąc pod lupę zwłaszcza basen Morza Śródziemnego, uczestnicy projektu Sowamed zbadali wyniki uzyskane dzięki realizacji podobnych inicjatyw w przeszłości i zaoferowali narzędzia mające pomóc w zarządzaniu skutkami globalnej zmiany dotyczącej zasobów wodnych i gruntowych. W ramach projektu stworzono ramy służące do oceny rozmaitych metod gospodarki gruntowej i wodnej, a następnie przeprowadzono szkolenie w tym zakresie. Partnerzy stworzyli obszerną stronę internetową na potrzeby dalszych wymian i szkoleń, skupiając uwagę przede wszystkim na świecie arabskim i na arabskiej wersji językowej strony. Równoległe szkolenia z kolei skupiały się na gospodarce wodnej i projektach dotyczących wody, a także technikach przestrzennych w zakresie modelowania i analizy.

Przeprowadzono cykl trzech warsztatów na temat zasobów wodnych w regionach suchych i półsuchych. Tematy obejmowały ochronę wody w regionach pagórkowatych, gospodarkę irygacyjną, planowanie wykorzystania wody i terenów. Kiedy efekty warsztatów, szkoleń, strony internetowej i inicjatyw dotrą do społeczności w regionie śródziemnomorskim, osoby nimi objęte odczują korzyści w związku ze zwiększeniem dostępności wody i poprawą poziomu życia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę