Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

WASTENET — Wynik w skrócie

Project ID: 43658
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Rozwiązanie problemu odpadów stałych w Ameryce Łacińskiej

Działania UE na rzecz utworzenia sieci w Ameryce Łacińskiej mającej pomóc w przezwyciężaniu wyzwań związanych z gospodarką odpadami stałymi i ich usuwaniem przynoszą rezultaty.
Rozwiązanie problemu odpadów stałych w Ameryce Łacińskiej
Koncepcji gospodarki odpadami stałymi w krajach trzeciego świata, takich jak te w Ameryce Łacińskiej, staje na przeszkodzie m. in. brak infrastruktury i kwestie odpadów niebezpiecznych. Jako że odpady nieoczyszczone są szkodliwe dla środowiska i społeczeństwa, UE szuka sposobów na zminimalizowanie problemu.

W tym świetle, finansowany przez UE projekt "Wielostronna sieć na rzecz promowania badań w sprawie zrównoważonej gospodarki odpadami stałymi w krajach docelowych INCO" (Wastenet) przyczynił się do usprawnienia współpracy i działań badawczych w zakresie zrównoważonej gospodarki odpadami stałymi, łącznie z aspektami technologicznymi i dotyczącymi kształtowania polityki. Podczas realizacji projektu ujawniono, że choć kraje Ameryki Łacińskiej mają odpowiednie prawa dotyczące gospodarki odpadami, aspekty związane z monitorowaniem i wdrażaniem pozostawiają wiele do życzenia, podobnie jak świadomość publiczna. Podczas gdy w miastach sytuacja wygląda korzystniej niż na obszarach wiejskich, całkowite oddzielenie odpadów niebezpiecznych, recykling i produkcja kompostu z bioodpadów są niewystarczające.

W odpowiedzi, uczestnicy projektu Wastenet stworzyli platformę globalnej wymiany informacji, udostępnili europejską wiedzę i zaproponowali koncepcje zrównoważonego rozwoju w tej dziedzinie. Powstała strona internetowa będąca potężną interaktywną platformą komunikacyjną z forum dyskusyjnym, opisem najlepszych praktyk, badań uszeregowanych według kraju i odnoszących się do nich obrazów. Spotkania i regionalne warsztaty także odegrały ważną rolę w komunikowaniu wyników projektu.

Zidentyfikowano priorytety dla docelowych krajów i skupiono się na obszarach wiejskich, proponując budowę zdecentralizowanych wytwórni biogazu i handel certyfikatami dotyczącymi emisji dwutlenku węgla (CO2). Ponadto zalecono międzynarodową współpracę w zakresie transferu wiedzy poprzez tworzenie ośrodków pomocy technicznej w dziedzinie gospodarki odpadami i kwestii środowiskowych.

Docelowe zainteresowane strony z różnych krajów zaoferowały podniesienie standardu praw i wyszczególnienie wymagań w odniesieniu do przyszłych projektów. Na koniec zbadano związek między gospodarką odpadami stałymi a mającymi z tym związek barierami społecznymi, kulturowymi i płciowymi. Podsumowując, nowa sieć okazała się być bardzo skuteczna, a ponadto podjęto kroki na rzecz kontynuowania działań projektowych nawet po jego zakończeniu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę