Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CARBOPEAT — Wynik w skrócie

Project ID: 43743
Źródło dofinansowania: FP6-INCO

Rezerwy węglowe stają się generatorami gazów cieplarnianych

Torfowiska na świecie lub tereny podmokłe o glebach torfowych bogatych w związki węgla przechowują węgiel i przyczyniają się do łagodzenia skutków zmiany klimatu. Naukowcy finansowani ze środków UE zbadali praktyki rolne, które przekształciły wiele z tych terenów w poważne źródła emisji gazów cieplarnianych (GHG), i sporządzili wytyczne na potrzeby przyszłych badań i wskazówki dotyczące polityki sprzyjające dążeniom do zrównoważonego rozwoju.
Rezerwy węglowe stają się generatorami gazów cieplarnianych
Projekt "Interakcje węgiel-klimat-człowiek w kontekście wrażliwości torfowisk tropikalnych, ryzyka i środków łagodzących" (Carbopeat) powstał z myślą o stworzeniu międzynarodowej sieci ekspertów, mających zajmować się pojawiającymi się problemami, i opracowaniu wyraźnych wytycznych dla decydentów i innych zainteresowanych stron na temat optymalizacji w zakresie węgla w torfie tropikalnym w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Badacze, podczas spotkań dyskusyjnych, skupili się na szeregu tematów obejmujących rozwój plantacji palm oliwnych, jednego z głównych źródeł emisji dwutlenku węgla. Dodatkowo, zachęcili branżę prasową do zaopatrywania się w papier od producentów, działających w przemyśle celulozowym i papierniczym, przestrzegających zasad zrównoważonego rozwoju. Zwrócili również uwagę na rolę pożarów w globalnym cyklu węglowym oraz na znaczenie poprawy zarządzania zasobami wodnymi na potrzeby plantacji. Badacze zbadali również potencjalne mechanizmy w zakresie prywatnej kompensacji oraz handlu emisjami dwutlenku węgla, narzędzia rynkowe służące zmniejszeniu GHG, na mocy których dozwolone emisje objęte są ograniczeniami, a członkowie muszą albo zredukować ilość emisji, albo wykupić niewykorzystane jednostki emisji od innej firmy, aby łączna ilość emisji nie przekroczyła ustanowionych limitów. Wreszcie ocenili konsekwencje protokołów międzynarodowych dla tropikalnych torfowisk celem przygotowania strategii i zaleceń względem polityki.

Lepsze zrozumienie dynamiki węglowej w torfowiskach tropikalnych ma istotny wpływ na oszacowanie tempa wzrostu emisji GHG i globalną zmianę klimatu spowodowaną działalnością człowieka. Naciski Europy na stosowanie zrównoważonych praktyk musi uwzględniać to potężne bogactwo węgla, którego zniszczenie nie tylko poważnie uszczupliłoby światowe zasoby węglowe przy jednoczesnym zwiększeniu emisji GHG, ale także zagroziłoby wielu gatunkom występującym w tropikalnych torfowiskach.

Projekt Carbopeat znacząco przyczynił się do zgłębienia wiedzy na temat interakcji węgiel-klimat-człowiek w tych wrażliwych obszarach i dostarczył wytycznych w zakresie przyszłych polityk i negocjacji po porozumieniu z Kioto. Wyniki powinny pomóc Europie w promowaniu zrównoważonych praktyk na całym świecie, dzięki którym uda nam się ochronić środowisko dla przyszłych pokoleń. Być może slogan "Myśl globalnie, działaj lokalnie" powinien zostać zmodyfikowany, jako że praktyki globalne mogą przynosić istotne efekty lokalne.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę