Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INTREPID — Wynik w skrócie

Project ID: 43784
Źródło dofinansowania: FP6-INCO

Sprawiedliwy podział wody dla wspólnych korzyści

Woda to decydujące bogactwo naturalne, którego niedostatek, spowodowany albo skutkami środowiskowymi, albo złym gospodarowaniem, bardzo niekorzystnie odbija się na różnorodności biologicznej, rozwoju gospodarczym i przetrwaniu człowieka. Naukowcy finansowani przez UE zbadali częściowo pokrywające się i często sprzeczne cele gospodarki wodnej, ochrony bioróżnorodności i zrównoważonego utrzymania w półsuchych regionach Afryki, uzyskując istotne implikacje dla rozwoju polityki.
Sprawiedliwy podział wody dla wspólnych korzyści
Ograniczony dostęp do wody w półsuchych obszarach rozwijających się doprowadził do powstania nacisków, by wykorzystywać wodę do czynności o "wyższej wartości gospodarczej", nie zaś do poprawy ochrony ekosystemów i źródeł utrzymania mieszkańców. W półsuchych regionach Afryki programy na rzecz zintegrowanej gospodarki wodnej (IWRM), zrównoważonych źródeł utrzymania (SL) i ochrony bioróżnorodności (BC) dotychczas rozwijały się niezależnie, prowadząc do zwiększenia ubóstwa i zmniejszenia bioróżnorodności.

Projekt "Rozwój zintegrowanej polityki zarządzania rzekami transgranicznymi" (Intrepid) powstał w celu zwrócenia uwagi na konieczność integracji BC na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa środowiskowego, wprowadzenia demokracji bezpośredniej w celu poprawy bezpieczeństwa społecznego oraz uzyskania wyższych dochodów per capita w celu napędzenia wzrostu gospodarczego. Projekt oparto na europejskiej ramowej dyrektywie wodnej (RDW), a system rzeczny płynącej przez Kenię i Tanzanię rzeki Mara wykorzystano jako studium przypadku w celu utworzenia ram konceptualnych, by skupić działania badawcze i inicjatywy polityczne na zrównoważonych praktykach i sprawiedliwych partnerstwach zajmujących się gospodarką wodną.

W tym celu badacze opracowali internetowy system informacyjny dla decydentów, naukowców, organizacji rządowych i pozarządowych (NGO) oraz organizacji społecznych (CBO), aby koordynować działania i umacniać współpracę pośród osób odpowiedzialnych za kwestie środowiskowe i dotyczące źródeł utrzymania w badanym basenie wodnym.

Zorganizowali także warsztaty w dziedzinie polityki celem wypełnienia luk w bazie danych poprzez uzyskanie dostępu do nieopublikowanej wiedzy i informacji, aby udostępnić forum promujące dobre praktyki i zidentyfikować kierunki przyszłych badań.

Śmiałe wyniki dostarczyły ram na potrzeby zintegrowania trzech dotychczas odrębnych obszarów zainteresowania w celu zapewnienia efektywnej i sprawiedliwej gospodarki wodnej w półsuchych obszarach Afryki w przyszłości. Wdrożenie zaleceń projektu powinno prowadzić do wzrostu gospodarczego, poprawy warunków życia i ochrony bioróżnorodności poprzez stosowanie zrównoważonych praktyk.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę