Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AIDA — Wynik w skrócie

Project ID: 43863
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Francja

Wspieranie innowacyjnego rolnictwa w obszarach suchych

Tereny pustynne to ekosystemy charakteryzujące się względnym brakiem wody. Badacze finansowani ze środków UE zajęli się promowaniem zrównoważonego rozwoju rolnego w regionach pustynnych Afryki poprzez zaleceniae w zakresie polityki i finansowania w oparciu o wcześniejszeych historieach sukcesu.
Wspieranie innowacyjnego rolnictwa w obszarach suchych
Tereny pustynne często uznawane są za niezdolne do zapewnienia środków do życia. Jednak populacja zamieszkująca afrykańskie tereny pustynne, na których głównym źródłem produkcji żywności są uprawy rolne i pastwiska do wypasania zwierząt, dowiodła swej nadzwyczajnej odporności.

Choć fundamentem gospodarki afrykańskiej jest rolnictwo, sektor ten jest w znacznym stopniu niedofinansowany. Biorąc pod uwagę odporność populacji zamieszkującej afrykańskie tereny pustynne, w połączeniu z jej otwartością na innowacje, powołano inicjatywę "Otwieranie możliwości rolnictwa na afrykańskich obszarach pustynnych na rzecz walki z głodem" (AIDA), mający usprawnić działania badawcze i przyspieszyć rozwój wiejskich obszarów pustynnych.

Zamiarem badaczy było zidentyfikowanie efektywnych projektów i dokonanie oceny czynników decydujących o ich sukcesie w celu opracowania zaleceń dotyczących polityki i promowania inwestycji w innowacje rolne. Skupili się na wiejskich systemach gospodarstwa domowego i działaniach na poziomie rolnym, oceniając kryteria równowagi społecznej, kulturowejalnej, środowiskowej i gospodarczej. Choć projekt podejścia ogólnego do inwestycji w zrównoważony rozwój nie jest łatwy, badacze z powodzeniem stworzyli bazę danych efektywnych projektów odnoszących się do rozwoju, a także szablon do oceny przyszłych projektów.

Ocenili indywidualne studia przypadków i przetestowali alternatywne hipotezy w obrębie zaangażowanych społeczności przy użyciu technik zorientowanego na mieszkańców planowania rozwoju obszarów wiejskich (PRA) i prób terenowych. W projekcie AIDA położono szczególny nacisk na rozpowszechnianie wyników poprzez konferencje, stronę internetową i rozległe wykorzystanie relacji w mediach, co miało umożliwić dotarcie do opinii publicznej.

Podsumowując, do rezultatów projektu AIDA zaliczyć należy bazę danych obejmującą skuteczne innowacyjne rozwiązania na potrzeby zrównoważonego rolnictwa na terenach pustynnych Afryki, ramy do analizy projektów i priorytetowego szeregowania opcji na rzecz skutecznej implementacji oraz wytyczne w zakresie na rzecz przyspieszeniae rozwoju polityki i finansowania filaru rolnictwa gospodarki afrykańskiej. Dzięki temu projekt AIDA powinien mieć istotny wpływ na zrównoważone rolnictwo na terenach pustynnych Afryki, przyczyniając się do obniżenia poziomu ubóstwa i głodu w regionie charakteryzującym się odpornością na susze i zmianę klimatu w obliczu ograniczonych przydziałów budżetowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę