Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EGS PILOT PLANT — Wynik w skrócie

Project ID: 502706
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Francja

Europejscy badacze mierzą się z przypadkiem geotermalnym

Energia geotermalna to energia cieplna przechowywana we wnętrzu Ziemi. Badacze finansowane ze środków UE stworzyli działającą elektrownię geotermalną opartą na zaawansowanej technologii, wytyczając ścieżkę dla daleko idącej komercjalizacji jednego z najbardziej zrównoważonych zasobów naturalnych Ziemi.
Europejscy badacze mierzą się z przypadkiem geotermalnym
Dzięki niezwykle gorącej lawie (magmie) pod skorupą ziemską, we wnętrzu Ziemi jest znacznie więcej energii cieplnej niż rezerw ropy i gazu – przy czym jest ona produkowana nieprzerwanie! Stanowi zatem najbardziej zrównoważone ze znanych źródeł energii.

Najbardziej powszechnym sposobem na czerpanie energii geotermalnej jest pompowanie gorącej wody i pary ze studni. Elektrownie położone w miejscu źródeł geotermalnych zwykle wykorzystują wymienniki ciepła w celu przechwycenia ciepła z wody, podgrzanie innej cieczy (zwykle izobutanu, którego temperatura wrzenia jest niższa niż w przypadku wody, przez co jest bardziej wydajny) i produkcję pary używanej przez turbiny parowe.

Projekt "Europejski projekt geotermalny na rzecz budowy naukowej elektrowni pilotażowej w oparciu o zaawansowany system geotermalny" (EGS PILOT PLANT) zainicjowano, aby zaprojektować, zbudować i przetestować elektrownię geotermalną w Soultz-sous-Forêts (Alzacja, Francja) przy użyciu zaawansowanych wielostudniowych systemów geotermalnych (EGS). Na obszarze tym znajdują się trzy studnie o głębokości pięciu kilometrów wywiercone w granitowych szczelinach. Z dwóch studni woda geotermalna została wypompowana, dostarczona do generatora w obiegu izobutanowym, a następnie ponownie wstrzyknięta w niższej temperaturze do trzeciej studni.

"Zaawansowanie" tego procesu polega na zastosowaniu stymulacji hydraulicznej, w znacznym stopniu rozłamującej skałę dzięki wysokiemu ciśnieniu, w celu zmaksymalizowania wydobycia energii geotermalnej i umożliwienia umieszczenia elektrowni w innym obszarze niż w miejscu występowania naturalnych gorących źródeł. Problem w tym, że stymulacje te mogą wywołać aktywność mikro-sejsmiczną. Dlatego też badacze udoskonalili modelowanie obliczeniowe testów stymulacji hydraulicznej, zyskując informacje pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa w konstrukcji i realizacji przyszłych elektrowni. Badacze rozpoczęli produkcję energii geotermalnej w 2008 r.

Zalet tego rodzaju energii jest wiele, w tym minimalne zanieczyszczenie i minimalne koszty operacyjne, jako że jedyny zapas niezbędnej energii (do zasilania pomp) może być dostarczany przez samą elektrownię. Dlatego też w wyniku projektu EGS PILOT PLANT z powodzeniem zbudowano działającą elektrownię geotermalną opartą na zaawansowanej technologii, otwierając perspektywy komercjalizacji dla tego typu technologii. Dzięki niej budowa elektrowni geotermalnych jest możliwa w dowolnym miejscu na świecie. Wyniki powinny mieć znaczący wpływ na wykorzystanie energii odnawialnej, na środowisko i na gospodarki, które zdecydują się wykorzystać ten potencjał.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę