Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CASTOR — Wynik w skrócie

Project ID: 502586
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Francja

W górę czy w dół?

Dwutlenek węgla (CO2) emitowany jest do atmosfery zarówno w wyniku naturalnego ziemskiego cyklu węglowego, jak i działalności człowieka, głównie poprzez spalanie paliw kopalnych. Wielu naukowców przyznaje, że podniesienie poziomu emisji CO2 to jedna z głównych przyczyn globalnego ocieplenia.
W górę czy w dół?
Większość działań na rzecz ograniczenia skutków globalnego ocieplenia skupia się na redukcji emisji CO2. Jednak sekwestracja CO2 może okazać się równie ważnym narzędziem, biorąc pod uwagę trudności, z jakimi wiąże się skłonienie przedstawicieli przemysłu i rządów do włączenia się do realizacji tego celu w odpowiednim czasie, w celu powstrzymania nieuchronnej i potencjalnie katastrofalnej zmiany klimatu.

Projekt "CO2, od wychwytywania do przechowywania" (Castor) powstał, aby zaoferować innowacyjne technologie wychwytywania CO2 po spalaniu i przechowywania go w bezpieczny, efektywny i opłacalny sposób. Ambitne cele projektu obejmowały wychwytywanie i przechowywanie 10% europejskich emisji CO2, odpowiednio do około 30% emisji CO2 generowanych przez elektrownie i przemysł.

W tym celu badacze opracowali nowe materiały, procesy i sprzęt do wychwytywania CO2 po spalaniu, uzyskując w rezultacie mniejszą ilość energii termicznej wymaganej do regeneracji, mniejsze straty energii wylotowej i niższe koszty inwestycyjne. Dodatkowo, poprzez analizy przypadków miejsc przechowywania CO2 w Austrii, w regionie Morza Śródziemnego, Holandii i regionie Morza Norweskiego, partnerzy projektu dostarczyli metody selekcji i zarządzania miejscami przechowywania ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i efektywności kosztów.

Wreszcie badacze zainicjowali opracowanie zintegrowanej strategii wychwytywania, transportu i opcji przechowywania CO2 w Europie, skupiając się także na zachęcaniu do zaakceptowania koncepcji poprzez szczegółowe analizy techniczne i ekonomiczne, demonstrując bodźce w postaci wyjątkowej wydajności, bezpieczeństwa i korzyści dla środowiska.

Podsumowując, projekt Castor udoskonalił bieżące metody wychwytywania i sekwestracji CO2 i zapewnił nowe innowacyjne techniki, skutkujące znacznymi korzyściami ekonomicznymi i środowiskowymi. Wdrożenie wyników projektu powinno przyczynić się do zachęcenia wielkich przedsiębiorstw do pomysłu zredukowania ilości CO2 uwalnianego do atmosfery, przy jednoczesnym uzyskaniu dalekosiężnego pozytywnego wpływu na gospodarkę europejską, zdrowie i bezpieczeństwo, a także globalne środowisko.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę