Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INTERMODE-TRANS — Wynik w skrócie

Project ID: 3760
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Francja

Płynny transport na horyzoncie

Wyobraźmy sobie Europę, w której różne środki transportu płynnie się ze sobą łączą, a ludzie i towary wydajniej osiągają swoje cele podróży. Pewna inicjatywa UE przybliżyła nas do tej perspektywy.
Płynny transport na horyzoncie
Zintegrowany system transportu musi ułatwiać transfer między różnymi trybami transportu, tj. musi być wysoce intermodalny. Finansowany ze środków UE projekt "Działanie wspomagające na rzecz paneuropejskich zainteresowanych stron i użytkowników wspierających zintegrowane technologie pilotażowe zwiększające wydajność intermodalnego transportu" (Intermode-TRANS) miał na celu zwiększenie integracji na rzecz bardziej zrównoważonego sektora transportu.

Założeniem projektu było przesunięcie dużego ruchu drogowego w kierunku transportu wodnego i kolejowego poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii i narzędzi przeładunkowych. W ramach różnych warsztatów zgromadził on producentów sektora transportowego, inżynierów i operatorów z myślą o wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz nowych państw członkowskich UE, a także o poprawie intermodalnego transportu. W ramach projektu Intermode-TRANS skutecznie ustanowiono platformę dla wszystkich zainteresowanych stron, wnosząc istotne wytyczne w zakresie działań badawczo-rozwojowych w dziedzinie technologii intermodalnej.

Do celów projektu należało opracowanie zaawansowanych, znormalizowanych rozwiązań w zakresie technologii intermodalnych, a także podjęcie kwestii niezgodności między dostępnymi narzędziami i technologiami. Realizatorzy projektu zbadali także, między innymi wyzwaniami, niezdolność różnych technologii końcowych do obsługi coraz większego zapotrzebowania transportowego. Następnie przeprowadzili badanie w celu określenia trendów i przeszkód wobec transportu intermodalnego. Równocześnie położyli fundamenty pod przyszłe badania poprzez wzmożone nawiązywanie kontaktów w celu wsparcia zrównoważonego transportu powierzchniowego w nadchodzących dziesięcioleciach.

Wszystkie wyniki projektu zostały rozpowszechnione podczas konferencji i warsztatów. Oczekuje się, że w dalszej perspektywie badanie przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu oraz poprawy zrównoważenia w sektorze transportu. Jeżeli rezultaty zostaną wykorzystane prawidłowo, wtedy powinny przynieść wiele pozytywnych efektów w dziedzinie logistyki, transportu pasażerskiego oraz gospodarki w Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę