Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

POPA-CTDA — Wynik w skrócie

Project ID: 502487
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niderlandy

Podążanie ekologiczną ścieżką

Wykorzystanie ekologicznych technologii w biznesie i przemyśle mogłoby mieć znacznie większy zasięg, gdyby wdrożone zostały odpowiednie polityki.
Podążanie ekologiczną ścieżką
UE chce być pionierem w zakresie wdrażania czystszych technologii i zachęca decydentów z państw członkowskich do realizacji tego celu. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Ścieżki polityczne na rzecz promowania rozwoju i przyjmowania czystszych technologii" (POPA-CTDA) dokonano oceny ważnych kwestii i barier związanych z przyjmowaniem takich technologii. Zbadano proces wdrażania innowacji przez firmy w transporcie, przemyśle i rolnictwie, nakreślając zadania i inicjatywy polityczne niezbędne do osiągnięcia bardziej ekologicznych sektorów.

W badaniu projektowym zapytano 350 kluczowych graczy o ich inicjatywy związane z czystszymi technologiami. Istotne informacje wyłoniły się w wyniku wywiadów przeprowadzonych z ponad 100 zainteresowanych stron, w tym regulatorami, badaczami, użytkownikami, producentami i dystrybutorami przyjaznych środowisku innowacji. W ocenie badania uwzględniono sektory: motoryzacyjny, budowlany, ogniw paliwowych, biopaliw oraz energii odnawialnej, przy czym większość respondentów oczekuje zwiększenia skali zastosowania ekoinnowacji.

Dobrze to wróży sektorowi technologii środowiskowych, szczególnie w zakresie tworzenia innowacji dotyczących oczyszczania wody, oczyszczania ścieków oraz przyrządów środowiskowych. Gospodarki wschodzące, takie jak Brazylia, Chiny i Indie będą w coraz większym stopniu potrzebowały rozwiązań kanalizacyjnych, kontroli zanieczyszczeń, a także usług środowiskowych i sprzętu.

W tym świetle projekt POPA-CTDA skutecznie przyspieszył badania na polityką środowiskową i technologiczną poprzez stworzenie mechanizmów do oceny bodźców i przeszkód dla przedsiębiorstw w rozwoju i/lub stosowaniu czystszych technologii. W jego ramach podjęto prace nad narzędziami wspierającymi testowanie innowacyjnego postępowania firm, jak również wprowadzanie zmian politycznych w sposób szczególny zachęcających do przyjmowania czystszych technologii. Teraz, gdy już dostępne są jasne informacje na temat przeszkód i bodźców względem stosowania ekoinnowacji, Europa może podjąć starania w kierunku tego szlachetnego celu oraz podsycić światową gospodarkę w zrównoważony sposób.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę