Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SYSBIOMED — Wynik w skrócie

Project ID: 37673
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Testowanie potencjału biologii systemów

Celem europejskiego działania było zwiększenie konkurencyjności w dziedzinie biologii systemów na rzecz badań medycznych, terapii i opracowania nowych leków.
Testowanie potencjału biologii systemów
Naukowcy zaczynają zdawać sobie sprawę z potencjału sposobów podejścia do biologii systemów z myślą o rozwiązywaniu kwestii istotnych z punktu widzenia medycyny. Jakkolwiek należy ponownie zastanowić się nad istniejącymi programami finansowania i inwestycjami ze strony branży farmaceutycznej w tę dziedzinę. Na tej samej zasadzie wyzwania, przeszkody i możliwości dla biologii systemów w zastosowaniach medycznych powinny być adresowane na szczeblu europejskim, tak aby można było ustanowić zintegrowane strategie polityczne.

Celem projektu finansowanego przez UE "Biologia systemów do zastosowań medycznych" (Sysbiomed) była ocena potencjalnych zastosowań biologii systemów w medycynie. W ramach inicjatywy zorganizowano warsztaty, które umożliwiły młodym badaczom zagłębienie się w tę dziedzinę i podjęcie interakcji ze specjalistami z branży medycznej i przemysłowej w celu opracowania potencjalnych zastosowań biologii systemów w medycynie.

Szczególną uwagę poświęcono transferowi wiedzy do przedsiębiorstw komercyjnych poprzez zapewnienie dostępu do nowatorskiej nauki. Lekarze praktycy również mieli okazję, by ocenić przyszłe perspektywy biologii systemów w badaniach o charakterze aplikacyjnym. Co więcej, w ramach inicjatywy Sysbiomed podjęto współpracę z uczestnikami innych działań i projektów w celu ustalenia sieci kontaktów i uniknięcia zbędnych wysiłków i utraty cennych zasobów.

Podsumowując, projekt z powodzeniem zgromadził cieszących się uznaniem liderów grup i młodych badaczy, by zidentyfikować i uszeregować pod względem ważności odpowiednie obszary zastosowania dla biologii systemów w obrębie medycyny. Oczekuje się, że działania w ramach projektu stworzą podwaliny dla przyszłych inicjatyw badawczych i nadadzą biologii systemów status nieodłącznej części badań akademickich i komercyjnych w dziedzinie medycyny.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę