Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SANDIE — Wynik w skrócie

Project ID: 500101
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niemcy

Integracja wiedzy na temat półprzewodników w Europie

Europejska sieć doskonałości zintegrowała badania oraz zasoby ludzkie w celu stworzenia zintegrowanego frontu w dziedzinie badań nad samoporządkującymi się nanostrukturami półprzewodnikowymi.
Integracja wiedzy na temat półprzewodników w Europie
Półprzewodnikowe kropki kwantowe wykorzystywane są do rozwoju nanostruktur przeznaczonych do zaawansowanych urządzeń elektronicznych i fotonicznych. Poprzez wykorzystanie procesu samoporządkowania możliwe jest nałożenie na siebie wielu warstw podłoża, dając początek nowym materiałom o różnych warunkach wzrostu. Jak w każdej dziedzinie naukowej, właściwe rozpowszechnienie wyników badań stanowi klucz do ukierunkowania przyszłych inicjatyw badawczych oraz wykorzystania wynikowych technologii na rzecz zwiększenia konkurencyjności na globalnym rynku.

Aby to osiągnąć, w ramach sfinansowanego przez UE projektu "Samoporządkujące się nanostruktury półprzewodnikowe do nowych urządzeń w fotonice i elektronice" (Sandie) sfinansowano sieć doskonałości (NOE) obejmującą 34 instytucje i firmy z całej Europy. Głównym celem tej sieci było zintegrowanie badań i wiedzy w dziedzinie samoporządkujących się nanostruktur półprzewodnikowych (SAN).

Ustanowiono ścisłe partnerstwo, które umożliwiło wymianę zasobów ludzkich, obiektów oraz doświadczeń badawczych. Równocześnie zorganizowano szereg warsztatów oraz technicznych kursów szkoleniowych, które udostępniono także społeczeństwu. Współpraca między partnerami sieci została otwarta na projekty i badania, a także dla wspólnie nadzorowanych doktorantów.

Naukowy sukces sieci doskonałości Sandie był ewidentny poprzez koordynację i uczestnictwo kilku projektów krajowych i europejskich. Wykorzystując wiedzę badawczą, obiekty oraz zasoby ludzkie, realizatorzy projektu osiągnęli doskonałość w badanej dziedzinie. Oczekuje się, że zastosowanie wyników projektu oraz struktur przez przemysłowych partnerów projektu wzmocni rozwój urządzeń elektronicznych, fotonicznych i optoelektronicznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę