Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BIOBIZ 4 — Wynik w skrócie

Project ID: 503258
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Francja

Poznać tajniki rozkręcania biznesu

UE sfinansowała program szkoleniowy mający promować przedsiębiorczość w sektorze nauk przyrodniczych.
Poznać tajniki rozkręcania biznesu
Szkolenie w dziedzinie bionauk rzadko obejmuje kształcenie w zakresie rozpoczynania działalności i kwestii związanych z zarządzaniem. Jakkolwiek branża biotechnologiczna zależna jest od kapitału inwestycyjnego i komercjalizacji wyników naukowych. Dlatego też naukowcy powinni przechodzić szkolenie w zakresie efektywnego wykorzystywania wyników swoich badań, sporządzania biznesplanów i gromadzenia funduszy niezbędnych do tworzenia nowych firm.

Głównym celem unijnego projektu "Program szkoleniowy na rzecz przyszłych bioprzedsiębiorców" (Biobiz 4) było wyszkolenie europejskich naukowców w zakresie zakładania działalności gospodarczej. W ramach projektu zorganizowano warsztaty pilotażowe w całej Europie ze specjalnym naciskiem na wschodnioeuropejskie kraje kandydujące. W warsztatach uczestniczyło ponad 300 naukowców, których uczono, jak tworzyć biznesplan i uzyskiwać dostęp do inwestorów. Rezultatem było powstanie 30 nowych firm, a także pomoc w zebraniu funduszy dla wielu innych.

Zasadniczo projekt Biobiz 4 wykazał potrzebę organizacji szkoleń z zakresu otwierania nowych firm w Europie. Dostarczył naukowcom niezbędnej wiedzy i narzędzi do tworzenia nowych zrównoważonych przedsiębiorstw w sektorze biotechnologii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę