Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

REPCO — Wynik w skrócie

Project ID: 501452
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niderlandy

Nowoczesne sposoby produkcji upraw organicznych

Badania w zakresie bezpieczniejszych nietoksycznych fungicydów stanowi obietnicę znacznych korzyści środowiskowych. Europejska inicjatywa zajęła się kwestią zastąpienia fungicydu miedziowego w uprawach winorośli i jabłoni.
Nowoczesne sposoby produkcji upraw organicznych
Fungicydy miedziowe uwalniają jony miedzi, hamując wzrost grzybów lub bakterii, prowadząc do przerwania funkcji białek. Miedź jest podstawowym składnikiem odżywczym roślin, a jej adsorpcja zależy od pH gleby. Jednak zbyt duże stężenia jonów miedzi mogą być toksyczne dla roślin i organizmów żywych. Wprowadzone niedawno rozporządzenie Rady Europejskiej zaleciło stopniową redukcję dozwolonych ilości miedzi w glebie w nadchodzących latach, skłaniając do opracowania nowych sposobów zwalczania szkodników.

Szukając zastępstwa dla fungicydów miedziowych, w ramach projektu finansowanego przez UE "Zastąpienie fungicydów miedziowych w organicznej produkcji winorośli i jabłoni w Europie" (REPCO), opracowano nowe sposoby zwalczania szarej pleśni i parcha, które dotyczą odpowiednio winorośli i jabłoni.

Konsorcja przeprowadziły badania szeregu substancji wzmacniających odporność oraz fungicydów służących do zwalczania szarej pleśni u winorośli i parcha jabłoni. Potencjał niektórych spośród tych związków został oceniony w ramach eksperymentów terenowych na uprawach jabłoni i winorośli. Substancje antagonistyczne sprawdzono także pod kątem ich zdolności do zwalczania parcha jabłoni w zestawieniu z ekstraktami roślin przeciw zakażeniu pasożytem Plasmopara viticola, zwanym drzewikiem. Jeden z nowych składników wykazywał wysoką efektywność w zwalczaniu parchu jabłoni i został polecony do użytku komercyjnego.

Dodatkowo, członkowie projektu ocenili ryzyko rozwoju patogenu podczas stosowania nowych środków zapobiegawczych. Uzyskana wiedza została wykorzystana w systemach zarządzania uprawami organicznymi poprzez współpracę małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i partnerów badawczych.

Podsumowując, projekt REPCO zademonstrował wykonalność zastąpienia fungicydów miedziowych nowymi związkami i środkami biokontroli do produkcji upraw organicznych. Oczekuje się, że komercyjne zastosowanie tych nowych środków zapobiegawczych zwiększy bezpieczeństwo i jakość organicznych upraw jabłoni i winorośli, a także wesprze zintegrowane polityki UE w zakresie zastąpienia fungicydów miedziowych nowymi środkami.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę