Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CONPAB — Wynik w skrócie

Project ID: 502444
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Hiszpania

Promowanie hodowli farmerskiej

W ramach europejskiego działania wspomagającego opracowano program hodowli roślin przeznaczony dla obszarów o niskiej dostępności wody. Oczekuje się, że miejscowi rolnicy skorzystają z wdrożenia proponowanych strategii.
Promowanie hodowli farmerskiej
Hodowla konwencjonalna tradycyjnie opiera się na dziedzicznej zdolności roślin do przystosowania się do produkcji wysokich plonów w określonych warunkach hodowlanych i okresach. Zwiększenie produkcji i opłacalności uprawy poprzez rozwój i szersze przyjmowanie ulepszonych odmian jest pożądanym wynikiem w hodowli roślin. Jednak polityki międzynarodowe zdają się promować uprzemysłowioną formę rolnictwa o określonych wymaganiach finansowych i infrastrukturalnych, którym często nie da się sprostać w krajach rozwijających się.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie opracowano program metod badawczych hodowli farmerskiej (participatory plant breeding, PPB), którego celem jest spowodowanie poprawy genetycznej roślin w obrębie gatunku poprzez bliską współpracę farmerów z przedstawicielami rozmaitych naukowych dyscyplin. Celem projektu UE "Warsztaty doradcze w sprawie hodowli farmerskiej" (Conpab) było osiągnięcie następującego założenia: przeprowadzenie działań wspomagających (SSA) na rzecz opracowania strategii w ramach programów PPB w obszarach podatnych na susze.

Konsorcjum zorganizowało warsztaty z udziałem naukowców z sześciu krajów z Europy Południowej i Afryki Północnej. Do głównych założeń należało powołanie sieci poświęconej PPB, rozpowszechnienie metod i sformułowanie strategii na rzecz wdrożenia PPB w obszarach podatnych na susze. Edukacją na temat stosowalności PPB została objęta Algieria w ramach warsztatów regionalnych dla decydentów i naukowców, przy czym nacisk położono na hodowlę pszenicy, jęczmienia, soczewicy, bobu i kukurydzy.

Działania konsorcjum Conpab dostarczyły informacje na temat korzyści i zastosowań PPB dla rolników z obszarów o niskiej dostępności wody. Oczekuje się, że przyjęcie proponowanych strategii ulepszy produkcję upraw i zwiększy konkurencyjność sektora rolnictwa w tych obszarach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę