Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SPRECOMAH — Wynik w skrócie

Project ID: 44131
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Belgia

Profilaktyka ma kluczowe znaczenie dla ochrony zabytków kultury

Zapobieganie problemom jest o wiele bardziej skuteczne i tańsze niż rozwiązywanie ich, tak w przypadku medycyny, konserwacji maszyn i urządzeń, jak i ochrony dziedzictwa kulturowego. Finansowany ze środków UE zespół badawczy wsparł tworzenie międzynarodowej sieci na rzecz zapobiegawczej ochrony architektonicznego dziedzictwa kulturowego, która powinna pozwolić zminimalizować straty w substancji zabytkowej, a także pomóc nam w określeniu swojej tożsamości.
Profilaktyka ma kluczowe znaczenie dla ochrony zabytków kultury
Celem projektu "Seminaria dotyczące ochrony zapobiegawczej i monitorowania dziedzictwa architektonicznego" (Sprecomah) było upowszechnienie wyników badań i wiedzy na temat ochrony dziedzictwa architektonicznego i nieruchomego dziedzictwa kulturowego na skalę międzynarodową oraz opracowanie narzędzi dla twórców polityki.

W ramach projektu zorganizowano dwa seminaria. Uczestnicy wymieniali informacje i wyniki badań pochodzące z piątego i szóstego programu ramowego (5PR i 6PR) w odniesieniu do ochrony zapobiegawczej i monitorowania. Przeanalizowano najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ochrony i konserwacji, określono priorytety badawcze i przygotowano wstępne wytyczne dla przyszłych badań. Wśród priorytetów znalazły się stworzenie narzędzi do monitorowania i tworzenia dokumentacji, wraz z przeglądem najnowszych wyników w zakresie atlasów szkód, system diagnostyki murów oraz inicjatywa RECORDIM (rejestracja, dokumentacja i zarządzanie informacjami w celu ochrony miejsc dziedzictwa).

Badacze doszli do wniosku, że skuteczne wdrożenie ochrony zapobiegawczej dziedzictwa architektonicznego wymaga zintegrowanego tworzenia polityki gospodarczej i kulturalnej oraz włączenia w proces wszystkich interesariuszy, w ramach oddolnego podejścia. Oprócz tego duże znaczenie mają partnerstwa publiczno-prywatne, a prawodawstwo powinno obejmować obowiązkowe plany konserwacji, szczególnie w odniesieniu do utrzymania obiektów po remontach.

Naukowcy wskazali także na potrzebę stworzenia narzędzi dla decydentów, które pozwoliłyby na stosowanie strategii ochrony zapobiegawczej w konkretnych przypadkach. Włączenie kursów z zakresu ochrony zapobiegawczej w programy studiów (w tym podyplomowych) na powiązanych kierunkach, takich jak architektura, archeologia, inżynieria chemiczna i antropologia, pozwoliłoby zwiększyć kompetencje i świadomość młodych naukowców w zakresie kluczowej i interdyscyplinarnej roli, jaką mogą ogrywać w ochronie dziedzictwa architektonicznego.

Jednym z efektów ubocznych narastającej globalizacji świata, w którym zanikają tak bariery kulturowe, jak i fizyczne granice, które dawniej dzieliły kraje, jest stopniowa utrata lokalnych kultur, tradycji, przekazów i języków. Ważne, abyśmy wspierając łączące nas podobieństwa, doceniali różnice kulturowe, które także na kształtują. Wyniki projektu Sprecomah dają nadzieję na ochronę historii architektury, tak ważnej dla dziedzictwa kulturowego i naszego poczucia tożsamości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę