Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NOE-BIOENERGY — Wynik w skrócie

Project ID: 502788
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Finlandia

Bioenergia priorytetem europejskich badań i rozwoju

UE wyznaczyła ambitne cele w zakresie wykorzystania alternatywnych form energii odnawialnej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W ramach inicjatywy finansowanej przez UE stworzono międzynarodową sieć w sprawie bioenergii, której zadaniem jest dostarczenie skutecznego bodźca w wyścigu do komercjalizacji przyjaznych dla środowiska alternatywnych źródeł energii.
Bioenergia priorytetem europejskich badań i rozwoju
Projekt "Przezwyciężanie trudności związanych z bioenergią" (NOE-Bioenergy) powstał w celu ustanowienia sieci doskonałości (NoE) na rzecz włączenia badań i rozwoju (B&R) do dziedziny bioenergii. Dalszym celem członków projektu było wykorzystanie działań w ramach polityki oraz analiz rynkowych, by ustanowić skuteczne "łańcuchy bioenergetyczne", które przezwyciężą bariery w rozwoju bioenergii.

Wstępny przegląd kompetencji partnerów wykazał, że ich specjalistyczna wiedza i obiekty badawcze obejmują większość obszarów. Badacze skupili się na wszystkich etapach łańcucha bioenergii w zakresie dostarczania ciepła, energii elektrycznej i biopaliw. Pośród wielu ocenianych obszarów znalazły się zakłady produkcji biomasy (od odpadów uprawnych i hodowlanych po gazyfikację i syntezę), ciekłych biopaliw i wodoru, energii cieplnej i elektrycznej.

Analiza barier uwzględniła ekonomię, prawodawstwo, technologię, dostawy biomasy, zrównoważony rozwój i aspekty społeczne. Badacze doszli do wniosku, że bariery nietechniczne, a przede wszystkim ekonomiczne, wydają się mieć największe znaczenie. Następnie badacze skupili się na możliwościach biznesowych stworzonych przez dyrektywy UE, w tym tych dotyczących biopaliw na rzecz transportu, handlu emisjami oraz składowania odpadów.

Jednym z głównych wyników projektu było zdefiniowanie celów w zakresie badań i rozwoju technologicznego (BRT) w oparciu o infrastrukturę, wyposażenie i obiekty w różnych obszarach bioenergii. Na tej podstawie partnerzy zajęli się określeniem struktury prawnej wymaganej do planowanego włączenia badań i rozwoju w związku z bioenergią. Uwzględniając rozpiętość organizacji o różnych wymaganiach (uniwersytety, publiczne organizacje badawcze, prywatne organizacje badawcze itp.), partnerzy stworzyli elastyczne konsorcjum o strukturze opartej na porozumieniu.

Dyskusje są w toku. Powstały jednak fundamenty, by wesprzeć międzynarodową integrację w zakresie badań i rozwoju technologicznego w dziedzinie bioenergii, w celu spełnienia ambitnych celów UE dotyczących wykorzystania alternatywnych źródeł energii i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w najbliższej przyszłości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę