Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SHEEL — Wynik w skrócie

Project ID: 502153
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Portugalia

Koniec z papierowymi dziennikami okrętowymi na kutrach rybackich

Procedury zarządzania łowiskami nakazują między innymi prowadzenie dziennika okrętowego, umożliwiającego kontrolowanie pracy statków. Unijni badacze wykazali ekonomiczną i techniczną wykonalność używania elektronicznych dzienników okrętowych, które zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami kapitanowie muszą wypełniać ręcznie.
Koniec z papierowymi dziennikami okrętowymi na kutrach rybackich
Celem projektu "Bezpieczny i zharmonizowany europejski elektroniczny dziennik okrętowy" (SHEEL) było wyeliminowanie papierowych dzienników i zastąpienie ich formą elektroniczną.

Uczestnicy projektu SHEEL starali się opracować metodę bezpiecznej transmisji informacji ze statku rybackiego do znajdujących się na lądzie urzędów, pozwalającą też wyeliminować kosztowe kontrole pokładowe. Finansowany ze środków UE zespół naukowców z powodzeniem wdrożył wspólny format danych XML, oparty na formacie północno-atlantyckim (NAF) aktualnie używanym do wymiany danych między łowiskami a władzami europejskimi.

Niezwykle ważną rolę we wdrażaniu systemu pełnili kapitanowie statków rybackich, współpracujący z autorami projektu dobrowolnie i nieodpłatnie. Szyprowie zainteresowani byli maksymalną automatyzacją procedur i przedstawili swoje opinie na temat interfejsu użytkownika i konkretnych funkcji systemu. Zezwolili na instalację systemu na swoich statkach i nauczyli się z niego korzystać, tworzyć raporty i wysyłać je do odpowiednich władz.

W ramach projektu SHEEL stworzono ekonomiczny elektroniczny dziennik okrętowy służący do komunikowania się statków z władzami portowymi. System jest emulacją aktualnie używanego papierowego dziennika wymaganego przez Komisję Europejską, i charakteryzuje się doskonałą wydajnością transmisji. Tym samym projekt SHEEL dowiódł ekonomicznej i technicznej wykonalności wdrożenia elektronicznego dziennika okrętowego, pozwalającego na bardziej wydajne zarządzanie łowiskami. Komercjalizacja tego pomysłu będzie miała istotny wpływ na europejskie łowiska, w tym na koszty, jakość i zgodność z przepisami. Potrzebne są dalsze prace w celu poprawy bezpieczeństwa i umożliwienia pokładowej kontroli dziennika.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę