Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

KMM-NOE — Wynik w skrócie

Project ID: 502243
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Polska

Zintegrowane europejskie badania nad zaawansowanymi materiałami

Oparte na wiedzy materiały wielokomponentowe (KMM) to zaawansowane materiały zaprojektowane pod kątem konkretnych własności, służące w sposób kontrolowany określonym celom. Własności materiałów mogą na przykład obejmować siłę i twardość, a funkcje to przykładowo zwiększona odporność na pękanie lub korozję.
Zintegrowane europejskie badania nad zaawansowanymi materiałami
Celem projektu "Oparte na wiedzy materiały wielokomponentowe dla trwałości i bezpieczeństwa" (KMM-NOE) było stworzenie sieci doskonałości (NoE) obejmującej naukowców i partnerów przemysłowych, zajmujących się opracowywaniem materiałów o ulepszonych właściwościach, stosowanych przy ekstremalnych obciążeniach i warunkach środowiskowych. Warunki takie dotyczą przede wszystkim urządzeń stosowanych w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, chemicznym, elektronicznym i sektorze produkcji implantów biologicznych.

Najważniejszym rezultatem projektu KMM-NOE było założenie samodzielnego ogólnoeuropejskiego Wirtualnego Instytutu KMM (KMM-VIN). Stworzono go w 2007 r. jako międzynarodową organizację non-profit, łączącą zorientowane na przemysł badania i usługi z działalnością edukacyjną i szkoleniową.

W ramach projektu KMM-NOE stworzono także dwie zewnętrzne sieci dla partnerów zainteresowanych ściślejszą współpracą z KMM NoE. W momencie zakończenia projektu zewnętrzna sieć badawcza (ERN) liczyła 42 członków z 12 krajów. Ośmiu członków ERN weszło do KMM-VIN, a kilku innych zaproszono do konsorcjów przygotowujących wnioski KMM-VIN dotyczące projektów siódmego programu ramowego (7PR). Zewnętrzna sieć przemysłowa (EIN) objęła na koniec projektu 33 spółki oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. EIN odpowiadała za promowanie działań projektu KMM-NOE i upowszechnianie jego wyników wśród firm spoza NoE. Oprócz tego EIN gromadziła informacje potrzebne do prowadzenia przyszłych badań w ramach KMM-NOE i KMM-VIN. EIN przygotowała także zalecenia w zakresie integracji europejskiego środowiska naukowego i przemysłu.

Podsumowując, projekt KMM-NOE dostarczył znaczącego wkładu w rozwój konkurencyjności gospodarki europejskiej i innowacji w dziedzinie specjalistycznych materiałów kompozytowych do zastosowania w warunkach ekstremalnych. Transfer wyników badań z ośrodków badawczych do przemysłu pomoże w szybkiej komercjalizacji innowacji na tym ważnym globalnym rynku. Uczestnicy projektu złożyli już kilka wniosków patentowych, a dwa patenty zostały przyznane. Prace kolejnej europejskiej sieci NoE przynoszą owocne rezultaty.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę