Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RENEW — Wynik w skrócie

Project ID: 502705
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Używanie roślinnych odpadów organicznych do napędzania samochodów

UE dąży do opracowania alternatywnych źródeł energii, a jednym z głównych obszarów docelowych są zastosowania mobilne lub samochodowe silniki spalinowe. Badacze finansowani przez UE przeprowadzili studium wykonalności, w wyniku którego powstały zalecenia w zakresie biomasy lignocelulozowej, będącej najbardziej obficie występującym odnawialnym materiałem wsadowym na naszej planecie, na rzecz produkcji ciekłych paliw samochodowych.
Używanie roślinnych odpadów organicznych do napędzania samochodów
Projekt "Paliwa odnawialne do zaawansowanych układów przeniesienia napędu" (RENEW) powstał, by zbadać wykonalność przekształcenia biomasy lignocelulozowej w paliwa ciekłe (BtL) w różnych regionach Europy do użytku w obecnych i przyszłych pojazdach silnikowych.

Na początek badacze ocenili regionalną dostępność biomasy lignocelulozowej, spełniającej niezbędny warunek w postaci braku wpływu na żywność, paszę dla zwierząt i włókno. Do regionów o największej dostępności do biomasy należą środkowa Francja, wschodnia część Niemiec i zachodnia Polska.

Dalsza ocena ekonomiczna dystrybucji kosztów i kosztów produkcji doprowadziła badaczy do wniosku, że zachodnia Polska i Szwecja to najodpowiedniejsze regiony na pierwsze przemysłowe zakłady BtL syntezy oleju napędowego (cEF-D, scentralizowane zgazowanie w złożu unoszonym dla oleju napędowego) oraz syntezy eteru dimetylowego (BLEF-DME, zgazowanie w złożu unoszonym ługu powarzelnego do produkcji eteru dimetylowego).

BtL-Diesel oraz BtL DME to preferowane paliwa alternatywne do używanych obecnie układów przeniesienia napędu; mogłyby one doprowadzić do znaczącego zmniejszenia zużycia i emisji w przyszłych układach przeniesienia napędu. Co więcej, można byłoby dodatkowo zminimalizować skutki środowiskowe poprzez wdrożenie bardziej odpowiedniej produkcji biomasy, wprowadzenie nowych gatunków i zwiększoną wydajność przetwarzania.

Podsumowując, możliwości przekształcania biomasy w ciekłe paliwo mające zastosowanie w sektorze transportowym są obiecujące w całej Europie. Uwzględnienie wytycznych projektu RENEW powinno prowadzić do powstania pierwszych fabryk BtL na skalę przemysłową, zapewniając korzyści gospodarcze i środowiskowe dla przemysłu europejskiego i konsumentów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę