Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FAME — Wynik w skrócie

Project ID: 500159
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Francja

Jeszcze bardziej funkcjonalne materiały wielofunkcyjne

Materiały wielofunkcyjne to, jak sama nazwa wskazuje, takie materiały, które łączą różne własności i zastosowania w ramach jednego systemu. Unijni badacze stworzyli oficjalne konsorcjum specjalistów, rozszerzając badania nad materiałami wielofunkcyjnymi o ceramikę. Podjęte działania powinny pomóc w zastosowaniu wielu innowacyjnych materiałów między innymi w podzespołach elektronicznych, lotnictwie czy systemach energetycznych.
Jeszcze bardziej funkcjonalne materiały wielofunkcyjne
Celem projektu "Funkcjonalna zaawansowana inżynieria materiałów hybrydowych i ceramiki" (FAME) było utworzenie konsorcjum złożonego z naukowców i ekspertów przemysłowych, łączące wiedzę z zakresu wielofunkcyjnych materiałów hybrydowych z badaniami nad materiałami ceramicznymi. FAME aktywnie wspierał szereg projektów badawczych, w ramach których powstało 144 wspólnych publikacji i zostały złożone dwa wnioski patentowe.

W ramach budżetu tego finansowanego ze środków UE projektu założono także program stypendialny, wspierający tygodniowe i dłuższe wymiany między laboratoriami FAME oraz różnorodne szkolenia organizowane przez konsorcjum FAME. Jednym z największych sukcesów projektu było stworzenie pełnowymiarowego dwuletniego kursu magisterskiego poświęconego materiałom wielofunkcyjnym, prowadzonego przez siedem uczelni partnerskich w czterech krajach.

W ramach FAME utworzono Europejski Instytut Materiałów Wielofunkcyjnych (EMMI) o własnej strukturze prawnej i finansowej. Oprócz opracowania statutów i wewnętrznej dokumentacji prawnej, rada zarządzająca założyła komitet badawczy, komitet edukacyjny i grupę wsparcia przemysłu. Ta ostatnia stała się trzonem rady doradczej EMMI i pomaga w formułowaniu planu działań dla przyszłych przedsięwzięć.

Strona internetowa projektu EMMI (http://www.emmi-materials.eu) przedstawia ogólne informacje oraz aktualności i wydarzenia. Na stronie znajduje się szereg baz danych ułatwiających współpracę, w tym bazy "Sprzęt i narzędzia badawcze", "Ludzie i umiejętności" oraz bazy dotyczące projektów EMMI i laboratoriów członkowskich.

Twórcom projektu FAME udało się zgromadzić wiedzę pochodzącą od naukowców i przedstawicieli przemysłu, dotyczącą materiałów hybrydowych i ceramicznych. Badacze utworzyli EMMI, podmiot prawny o oficjalnym statucie i radzie zarządzającej. Członkowie konsorcjum FAME poświęcili też wiele czasu, wiedzy i środków finansowych, szkoląc młodych badaczy w ramach różnorodnych działań. Reasumując, wyniki projektu FAME powinny mieć długofalowy wpływ na przyszłość badań nad wykorzystaniem ceramiki w materiałach wielofunkcyjnych. Powinny przyczyń się do wykorzystania wielu nowych technologii i zastosowań, na przykład w przemyśle medycznym, elektronicznym i lotniczym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę