Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Automatyzacja procesu kontroli silników lotniczych

Konserwacja, naprawa i modernizacja (MRO) podzespołów silników lotniczych ma bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa i niezawodności samolotów. Mimo udoskonaleń w zakresie automatyzacji poszczególnych czynności naprawczych, znaczna część procesu była wykonywana ręcznie – do momentu, gdy finansowana ze środków UE grupa badaczy dokonała przełomu w technologii napraw.
Automatyzacja procesu kontroli silników lotniczych
Celem projektu "Zautomatyzowany system naprawy i modernizacji podzespołów lotniczych silników turbinowych" (Arosatec) było ulepszenie istniejących metod MRO poprzez wykorzystanie najnowszej technologii obróbki adaptacyjnej i stworzenie oprogramowania do zarządzania danymi.

Badacze rozpoczęli od określenia aktualnych technologii i braków w żądanych parametrach, aby zdefiniować cele projektu, a następnie wprowadzili znaczące ulepszenia w procesie naprawy. Ulepszono technologię skanowania laserowego stosowanego do kontrolowania części, a także spawania laserowego wykorzystywanego przy ich naprawie. Oprócz tego, wykorzystano technikę obróbki adaptacyjnej (tzw. "inteligentnej"), pozwalającej precyzyjnie określić położenie części w odniesieniu do części nieuszkodzonych oraz w odniesieniu do stanu tej części z poprzedniego MRO. Równolegle stworzono system zarządzania danymi, stanowiący rdzeń zautomatyzowanego systemu MRO dla części silników lotniczych.

Po zintegrowaniu zautomatyzowanych procesów MRO z systemem zarządzania danymi, uczestnicy projektu Arosatec przeprowadzili kontrolę łopaty śmigła z wykorzystaniem ulepszonego skanera laserowego. Zeskanowaną część przedstawiono następnie w formie trójwymiarowego (3D) obiektu i porównano z danymi CAD w celu zidentyfikowania i zlokalizowania uszkodzeń. Uszkodzone miejsce sfrezowano i odbudowano przy pomocy spawania laserowego. Precyzyjne pozycjonowanie, niezbędne dla nałożenia zeskanowanego obrazu na pozostałe obrazy, wykonano przy pomocy techniki zaawansowanej obróbki adaptacyjnej.

Obok znaczących ulepszeń procesu MRO opartych na automatyzacji i elektronicznym zapisie danych, w innych projektach wdrażane są już indywidualne udoskonalenia, na przykład w zakresie skanera laserowego, strategii skanowania i spawania laserowego. W przyszłych badaniach wykorzystane zostaną także moduły danych w formacie XML i udoskonalone procesy frezowania.

Podsumowując, projekt Arosatec dostarczył znaczącego wkładu w rozwój nowego sprzętu i oprogramowania do automatyzacji procesów MRO stosowanych w podzespołach silników lotniczych. Poszczególne innowacje stworzone w jego ramach znajdują zastosowanie w innych licznych projektach. Wyniki projektu powinny pomóc zmniejszyć koszty oraz zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo MRO samolotów, zwiększając jednocześnie konkurencyjność i renomę europejskiego przemysłu lotniczego w czasach wzmożonego ruchu lotniczego i zagrożeń terrorystycznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę