Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EU-DEEP — Wynik w skrócie

Project ID: 503516
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Francja

Rozwijanie przyszłych rynków energetycznych Europy

Europejskie konsorcjum zdobyło nowe informacje dotyczące najistotniejszych kwestii związanych z przyszłym powszechnym wdrożeniem rozproszonych źródeł energii oraz realnymi działaniami w europejskich sektorach energii i elektryczności.
Rozwijanie przyszłych rynków energetycznych Europy
Pomimo kilku poprzednich orientacji politycznych UE (takich jak liberalizacja rynków energetycznych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zabezpieczenie dostaw energii) napędzających wzrost rozproszonych źródeł energii w Europie, zarówno techniczne, jak i nietechniczne bariery powstrzymały ich masowe wykorzystanie i większą penetrację rynku.

Grupa ośmiu europejskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej sektora energetycznego połączyła siły w ramach unijnego projektu, proponując usunięcie wielu z tych barier. Nawiązując partnerstwo z profesjonalistami, organizacjami badawczymi, producentami, agencjami krajowymi i bankiem, przyjęli podejście spowodowane wzrostem popytu nie zaś związane z rozwojem technologicznym, usiłując udostępnić określone "szybkie opcje" mające przyspieszyć wdrażanie na wielką skalę rozproszonych źródeł energii w Europie. W tym celu partnerzy początkowo zamierzali zdefiniować pięć segmentów rynkowych, które miały skorzystać z rozwiązań rozproszonych źródeł energii i wesprzeć badania i rozwój (B&R) niezbędne do przystosowania technologii rozproszonych źródeł energii do ich wymagań.

Głównym celem UE było zaprojektowanie, opracowanie i dokonanie walidacji innowacyjnej metodologii opartej na wymaganiach przyszłych rynków energetycznych, a także stworzenie innowacyjnych rozwiązań biznesowych na rzecz przyspieszonego wykorzystania technologii rozproszonych źródeł energii w Europie do roku 2010.

Jako taki, projekt finansowany przez UE skupił się na barierach związanych z integracją rynkową, przyjęciem regulacji, technologiami podłączenia do sieci, oddziaływaniem sieci oraz systemami rozproszonych źródeł energii. Aby zrobić krok naprzód w tych obszarach, partnerzy projektu rozpoznali potrzebę stworzenia proaktywnych rozwiązań: innowacyjne opcje biznesowe sprzyjające integracji sieci rozproszonych źródeł energii, specyfikacje systemowe pozwalające na bezpieczne podłączenie do sieci większej liczby jednostek rozproszonych źródeł energii, zalecenia w zakresie zasad rynkowych popierających badane trasy agregacji oraz lepsze zrozumienie skutków penetracji dużych rozproszonych źródeł energii na systemy sieci elektrycznej oraz wydajność rynku energii elektrycznej.

Partnerzy projektu uwzględnili technologie rozproszonych źródeł energii związane ze sporadycznym dostępem do źródeł energii odnawialnej, połączeniem ciepła i mocy, a także elastycznym popytem oraz typami firm związanych z celami projektu. Działania o zasięgu europejskim pomogły pogłębić wiedzę na temat rozwiązań technicznych, ekonomicznych i systemowych na rzecz włączenia rozproszonych źródeł energii do istniejących systemów energetycznych, opcji biznesowych do właściwej oceny zagregowanych jednostek rozproszonych źródeł energii oraz warunków ramowych, które w przyszłości skatalizują zrównoważony rozwój rozproszonych źródeł energii.

Badanie zaowocowało także zaleceniami dotyczącymi zasad skalowania dla przyszłych projektów demonstracyjnych oraz odtwarzania eksperymentów i warunków do masowego wykorzystania rozproszonych źródeł energii w kontekście dekarbonizacji produkcji energii elektrycznej do roku 2020, jak również bardziej sprawiedliwego przydzielenia opłat związanych z eksploatacją systemu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę