Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

IPAS — Wynik w skrócie

Project ID: 503611
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE

Lepsze anteny lotnicze

Dzięki ulepszeniu projektowania i testowania anten samolotowych udało się poprawić bezpieczeństwo i udoskonalić technologie lotnicze.
Lepsze anteny lotnicze
Optymalne działanie i bezpieczeństwo statków powietrznych uzależnione jest od efektywnie zainstalowanych anten, za pośrednictwem których przesyłane są informacje dotyczące lotu. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Sprawność anten zainstalowanych na statkach powietrznych" (IPAS) było przetestowanie instalacji i działania takich anten. Uczestnicy projektu wykorzystali zaawansowane oprogramowanie i metody oceny konstrukcji, aby skrócić czas i zmniejszyć koszty instalowania anten, a także aby przewidzieć ich sprawność i interoperacyjność.

Badacze określili sposób oceny sprawności zainstalowanych anten i testowali wpływ materiałów niemetalicznych na ich działanie. Zaproponowano też platformę testową umożliwiającą badanie różnych parametrów anten oraz prowadzono intensywne prace nad udoskonaleniem elektromagnetycznych narzędzi obliczeniowych. Do tego celu wykorzystano zaawansowane oprogramowanie oraz dane zebrane przez różnych partnerów projektu.

Naukowcom udało się opracować prostsze i tańsze anteny dzięki połączeniu stworzonej technologii z zaawansowanymi metodami pomiarów kalibracyjnych. Udoskonalono także techniki modelowania komputerowego, umożliwiające dokładniejsze pomiary modeli skalowych podczas prognozowania i testowania sprawności zainstalowanych urządzeń.

Testy anten prowadzono nie tylko w naziemnych platformach, ale także podczas lotów testowych, co pozwoliło na łatwiejsze porównywanie danych i uzyskanie bardziej precyzyjnych wyników.

Podsumowując, autorom projektu udało się zrealizować wszystkie założone cele i przyczynić do udoskonalenia technologii pokładowych i poprawy bezpieczeństwa. Informacje zgromadzone podczas projektu mogą w przyszłości posłużyć do projektowania lepszych statków powietrznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę