Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PRE-FOREST — Wynik w skrócie

Project ID: 32820
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Włochy

Przyszłość regeneracji lasów

Najnowsze badania prowadzone w ramach projektu UE na temat produkcji szkółek drzewnych jako źródła odnawialnej biomasy mają zagwarantować, by przemysł korzystał z tej ostateczności ze świadomością środowiskową i zgodnie z najnowocześniejszymi technikami.
Przyszłość regeneracji lasów
Leśnictwo w sposób naturalny spełnia wiele celów ekologicznych. Gospodarka leśna, rozwój i opieka nad terenami leśnymi dostarcza biomasy jako alternatywy dla paliw kopalnych, a drzewa i gleba działają jako istotne pochłaniacze dwutlenku węgla. Jednakże hodowla drzew nie jest tak przyjazna dla środowiska jak niegdyś utrzymywano. Udział użyźniaczy, pestycydów, torfu, wody i energii podczas produkcji roślin musi zostać ograniczony, aby spełnić wymagania leśnictwa zrównoważonego.

W rezultacie techniki prowadzenia szkółek leśnych już w ciągu minionej dekady zostały znacząco zmodyfikowane. Obchodzenie się z nasionami i ich przetwarzanie, przechowywanie sadzonek i działania na rzecz odtworzenia lasów stanowiły temat poważnych badań. Jednakże, przeszkody stojące na drodze do uzyskania zrównoważonych rezultatów w Europie przede wszystkim obejmują zróżnicowane konteksty ekologiczne, socjopolityczne i historyczne.

Leśnicy odpowiadający za dzikie i miejsce obszary leśne muszą stawić czoło szczególnym wyzwaniom w postaci coraz surowszych warunków, chorób i owadów. Żądania względem leśnictwa jako odpowiedzi na negatywne skutki działalności człowieka nasilają się również w wyniku nacisków, by zachowywać i zwiększać bioróżnorodność, łagodzić zmiany klimatu i naprawiać działanie ekosystemu.

Aby zmaksymalizować wkład prowadzonych obecnie badań, w projekcie "Nowa europejska technologia opłacalnej i przyjaznej dla środowiska produkcji wstępnie wyhodowanych materiałów do odtwarzania obszarów leśnych" (PRE-Forest) połączono najlepsze innowacje techniczne z planowaniem.

Współpraca między partnerami projektu i przedstawicielami środowiska badawczego i biznesowego w kraju i na świecie miała decydujące znaczenie dla spełnienia potrzeb zainteresowanych stron. Celem tego podejścia było także maksymalne wykorzystanie możliwości badawczych przedsiębiorstw, generowanie nowej wiedzy, transfer technologii i udostępnienie kapitału podwyższonego ryzyka oraz obsługa techniczna biznesu i innowacji.

Naukowcy biorący udział w projekcie PRE-Forest z powodzeniem opracowali supernowoczesny system produkcji szkółek leśnych do celów zrównoważonej odbudowy lasów w sposób opłacalny i przyjazny dla środowiska. Badacze zwrócili szczególną uwagę na zminimalizowanie potrzeb korzystania z podgrzewanych cieplarni, a także innych wysokoenergetycznych nakładów.

Obniżenie nakładu energetycznego, by hodować drzewa, produkować zrównoważone źródła bioenergii, a jednocześnie unikać konieczności używania paliw kopalnych to trójwymiarowe podejście do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wyniki projektu PRE-Forest pomogą również osiągnąć rezultaty w zakresie poprawy jakości środowiska przez promowanie bioróżnorodności drzewostanu mieszanego w przeciwieństwie do monokultury szybko rosnących odmian.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę