Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EPOBIO — Wynik w skrócie

Project ID: 22681
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Zakłady pracujące w oparciu o rośliny

Rośliny dostarczają nam wielu różnych produktów, których potencjał nie został jeszcze wykorzystany w technologiach przemysłowych. Nowe źródła paliw, biopolimery i oleje to tylko kilka przykładów, które mogą znaleźć zastosowanie w najbliższej dekadzie.
Zakłady pracujące w oparciu o rośliny
Możliwość otrzymywania bioproduktów z upraw niespożywczych może przynieść wiele korzyści. Miliony lat ewolucji doprowadziły do powstania struktur molekularnych, z którymi nie mogą równać się materiały wytworzone przez człowieka. Ponadto, uprawy, przy odpowiednim zarządzaniu, mogą być wydajnymi pochłaniaczami związków węgla, a produkty naturalne z reguły łatwo ulegają biodegradacji i mogą być poddawane recyklingowi.

Aby jednak można było wykorzystać europejski potencjał upraw niespożywczych w zakresie rolnictwa, przemysłu i rynku, konieczne jest zaplanowanie zintegrowanej analizy dla przyszłych zastosowań w tej dziedzinie. Konsorcjum 12 partnerów, korzystające z porad 45 ekspertów z Europy, USA i innych krajów, utworzyło finansowany ze środków UE projekt dotyczący niewykorzystanego potencjału bioproduktów. Głównym celem multidyscyplinarnego projektu "Wykorzystanie potencjału ekonomicznego zasobów odnawialnych – bioprodukty z upraw niespożywczych" (Epobio) było przeanalizowanie problemów naukowych i technicznych dotyczących takich upraw, z uwzględnieniem ograniczeń prawnych, społecznych i środowiskowych.

Dążąc do wprowadzenia tego typu produktów na rynek do 2020 r., twórcy projektu Epobio określili ściany komórek roślin, oleje roślinne i biopolimery jako ważne obszary nowych międzynarodowych działań badawczych. Najważniejsze rezultaty projektu Epobio to 12 raportów, warsztaty poświęcone określeniu działań priorytetowych oraz zalecenia w zakresie polityki dotyczącej rozwoju bioekonomii w tych obszarach.

Wśród dziedzin biotechnologii uwzględnionych w raportach znalazło się scukrzanie ścian komórek jako technika produkcji biopaliw, smar z upraw Crambe abyssinica oraz alternatywne źródła gumy. Ważnym przedmiotem analizy były także platformy uprawy roślin oleistych, w kontekście wykorzystania ich w przemyśle, w tym w produkcji chemikaliów i biopolimerów. Badacze zajmowali się także zastosowaniami przemysłowymi mikro- i makroglonów, tj. wodorostów. Jeden z warsztatów poświęcony był przede wszystkim potencjałowi roślin zielonych w zakresie produkcji energii słonecznej.

Z uwagi na kluczową rolę finansowania działań badawczo-rozwojowych, uczestnicy projektu Epobio już na jego początkowym etapie określili główne instytucje i organy polityczne zajmujące się finansowaniem badań w Unii Europejskiej. Na spotkaniach z urzędnikami Komisji omawiano bieżącą politykę oraz wpływ na finansowanie i instrumenty polityczne.

Zakrojone na szeroką skalę działania komunikacyjne gwarantują, że wyniki projektu Epobio przyniosą korzyści ekonomiczne społeczeństwu i przedsiębiorcom. Strona internetowa http://www.epobio.net zawiera informacje na temat projektu aż w siedmiu językach; opublikowano też raport pt. "Wpływ badań nad uprawami niespożywczymi 1988-2008", do którego dołączono dwie płyty CD.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę