Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NR2C — Wynik w skrócie

Project ID: 505831
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Francja

Obniżenie poziomu hałasu

Biorąc pod uwagę rozbudowaną infrastrukturę transportu powierzchniowego w Europie, potrzebne jest pojęcie globalnej drogi europejskiej w celu integracji sieci transportowej i znalezienia rozwiązań w zakresie projektowania przyszłej zrównoważonej infrastruktury drogowej.
Obniżenie poziomu hałasu
Projekt "Pojęcie nowej budowy dróg" (NR2C) skupił się na pilnej potrzebie utworzenia globalnej wizji dróg przyszłości, łączącej – w pojedynczym procesie badawczym – podejście zarówno do problemów technologicznych, jak i społecznych. W ramach inicjatywy finansowanej przez UE opracowano szereg pojęć związanych z obniżeniem poziomów hałasu i zanieczyszczeń na rzecz bardziej ekologicznej, ukierunkowanej na człowieka, godnej zaufania, bezpieczniejszej i inteligentniejszej infrastruktury drogowej.Obejmowały one modele projektowania i procesy konserwacji, mając na uwadze pogodzenie przyszłych potrzeb transportowych, oczekiwanych użytkowników i potrzeb społecznych, a także celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Projekt "Multimodalne i wielopoziomowe modele projektowania ulic" powstał jako instrument pojęciowy wspierający współpracę osób zaangażowanych w projektowanie ulic. Badacze zbadali także innowacyjne rozwiązania technologiczne, takie jak minimalizująca hałas infrastruktura drogowa, testując postępy na autostradach w warunkach ruchu miejskiego i podmiejskiego. Struktury zostały zaprojektowane tak, by spełniać różne funkcje w zakresie ograniczania emisji hałasu zgodnie z "charakterem" drogi.

Ekotechniczne systemy drogowe to pojęcie modularne odnoszące się do rozwiązań redukcji hałasu. Zespół skorzystał ze studium wykonalności, aby opracować cichy chodnik oraz podsystemy barier przeciwdźwiękowych, a także stworzył rozwiązania w zakresie kontroli/łagodzenia działania czynników zanieczyszczających powietrze i wodę. Zbadali także rozwiązania w zakresie zanieczyszczeń drogowych.

Zespół projektu NR2C doszedł do wniosku, że żaden model projektowania ulic lub przestrzeni publicznej nie jest bardziej niezawodny ani przyjazny niż pozostałe. Rozwiązania i koncepcje dostarczają środków do symulacji możliwego wyglądu różnych modeli projektowania, między innymi pod kątem "dostępności", "przyjazności" i "niezawodności".

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę