Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NANOQUANTA — Wynik w skrócie

Project ID: 500198
Źródło dofinansowania: FP6-NMP

Nowe wyniki dotyczące wzbudzania nanostruktur

Nanotechnologia polega na wytwarzaniu nowych funkcji w zaawansowanych materiałach i nanostrukturach wielkości atomów lub cząsteczek. Ulepszenie budowy tych struktur wymaga dokładnego zrozumienia ich zachowania w skali atomowej lub molekularnej (zachowania kwantowego) po wzbudzeniu przez elektron lub foton; finansowani ze środków UE badacze wnieśli ostatnio znaczny wkład w rozwój tej dziedziny.
Nowe wyniki dotyczące wzbudzania nanostruktur
Celem projektu "Nanoskalowe symulacje kwantowe nanostruktur i materiałów zaawansowanych" (Nanoquanta) było stworzenie sieci doskonałości (NoE) wykorzystującej połączenie nanonaukowych badań doświadczalnych z teorią mechaniki kwantowej i symulacjami komputerowymi do badania elektronicznych i optycznych procesów, pozwalających na ulepszenie nanoskalowej konstrukcji funkcjonalnej.

Konsorcjum Nanoquanta założyło Europejską Placówkę Badań Teoretycznych nad Spektroskopią (ETSF), której celem było zdobycie pozycji światowego lidera w dziedzinie spektroskopii elektronowej i badań nad interakcją światła z elektronami w nanostrukturach i materiałach zaawansowanych. ETSF jest w pełni sprawną instytucją, posiadającą siedzibę główną i kilka oddziałów oraz otrzymującą znaczne wsparcie finansowe.

Sieć Nanoquanta znacząco ułatwiła stosowanie w badaniach dwóch ważnych teorii: teorii wielociałowego rachunku zaburzeń, definiującej korelację elektronów w cząsteczkach, oraz teorii funkcjonału gęstości zależnego od czasu (TDDFT), opisującej właściwości takich systemów w obecności pola elektrycznego lub magnetycznego. Pierwsza z teorii jest rutynowo stosowana w nanostrukturach i materiałach zaawansowanych, a druga w licznych funkcjach zależnych od czasu.

Sieć wykorzystała tym samym liczne metody teoretyczne i obliczeniowe do badania interakcji kwantowych światła z elektronami w nanostrukturach. Osiągnięcia konsorcjum były możliwe dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu niezbędnemu dla dalszych badań i rozwoju nanostruktur o ulepszonych funkcjach. Oprócz tego, ETSF ma poważną szansę stać się liderem w dziedzinie spektroskopii teoretycznej. Instytucja otrzymała dotację ze środków siódmego programu ramowego (7PR) i pracuje nad licznymi innymi projektami o zasięgu krajowym i regionalnym.

Podsumowując, projekt Nanoquanta z powodzeniem połączył wiedzę z dziedziny mechaniki kwantowej i nanonauki, umożliwiając praktyczne stosowanie na szeroką skalę prototypowych rozwiązań opartych na ważnych teoriach kwantowych oraz zakładając prężną instytucję ETSF. Wdrożenie wyników badań może przyczynić się do zwiększenia różnorodności i zastosowalności urządzeń nanostrukturalnych w tak różnych dziedzinach, jak ochrona środowiska i medycyna.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę