Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MEDFROL — Wynik w skrócie

Project ID: 502459
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Grecja

Wiedza na temat rolnictwa regionu Morza Śródziemnego

Badanie praktyk rolniczych stosowanych wokół basenu Morza Śródziemnego może pomóc w upowszechnieniu dobrych praktyk i pozwolić UE tworzyć lepszą politykę handlową.
Wiedza na temat rolnictwa regionu Morza Śródziemnego
Rolnictwo, a w szczególności uprawa owoców, warzyw i oliwek, odgrywa istotną rolę w gospodarce krajów regionu Morza Śródziemnego. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Polityka rynkowa i handlowa dla rolnictwa Morza Śródziemnego: przypadek owoców/warzyw i oliwy z oliwek" (Medfrol) było zbadanie środowiska makroekonomicznego i sektora rolnictwa krajów Morza Śródziemnego.

Badacze opisali łańcuchy dostaw, przedstawili statystyki i porównali różne sektory z krajami UE, a także wsparli liberalizację handlu z UE. W ramach inicjatywy przyjrzano się reformie wspólnej polityki rolnej (WPR) UE oraz obowiązującym i przewidywanym umowom w sprawie wolnego handlu w ramach procesu barcelońskiego.

Jako że na kształt sektora w ostatnich latach wpływ miało wiele zmian politycznych i gospodarczych oraz porozumień międzypaństwowych, celem projektu było zbadanie wpływu nowych polityk przy pomocy nowych narzędzi do modelowania. Dzięki temu badacze mogli zaproponować działania, jakie należałoby podjąć w przyszłości, w oparciu o kompetentną analizę i rzeczywiste dane terenowe. Objęcie badaniami czterech państw europejskich (Cypru, Grecji, Malty i Hiszpanii) pomogło przeprowadzić analizę porównawczą sektorów.

Badacze nadzorowali prace nad 13 sprawozdaniami krajowymi i 15 rolniczymi sprawozdaniami sytuacyjnymi, które opublikowano na stronie internetowej projektu i przedstawiono na konferencjach i w międzynarodowych czasopismach. W ramach Medfrol stworzono także model do analizy wpływu na krajową produkcję, poziom zatrudnienia i dochody gospodarstw domowych prognozowanych w kontekście zmian polityki. Sprawozdania te mogą pomóc w tworzeniu polityki w różnych krajach i przyczynić się do rozwoju zdrowszego sektora rolnictwa w całym basenie Morza Śródziemnego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę