Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EUSYSBIO — Wynik w skrócie

Project ID: 503218
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Impuls dla rozwoju europejskiej biologii systemów

Pomimo nie do końca ustalonej definicji biologii systemów, rozwija się ona dynamicznie w Japonii i USA, dzięki dobrej organizacji i finansowaniu, natomiast w Europie, ze względu na brak dobrych sieci współpracy, jej rozwój był jak dotąd dość powolny. Finansowany ze środków UE zespół badawczy zmienił ten stan rzeczy.
Impuls dla rozwoju europejskiej biologii systemów
Biologia systemów to obecnie dość popularny termin, w różny sposób interpretowany i stosowany. Być może, aby go zrozumieć, najlepiej jest przyjrzeć się dwóm wyrazom go tworzącym. Biologia w sposób oczywisty dotyczy żywych systemów. Podejście systemowe polega zatem na zrozumieniu, w jaki sposób wszystkie elementy złożonego biologicznego systemu współpracują ze sobą, aby utworzyć jego całość i poszczególne funkcje. Co ważne dla współczesnej biologii systemów, system ten definiowany jest także poprzez model obliczeniowy.

Celem projektu "Start europejskiej biologii systemów" (Eusysbio) było określenie mocnych i słabych punktów europejskiej biologii systemów i zapoczątkowanie sieci poświęconej tej dziedzinie. Chodziło o pobudzenie badań i finansowania europejskiej biologii systemów, a tym samym o wyprowadzenie jej na czoło działalności badawczo-rozwojowej (RTD).

Konsorcjum przeprowadziło badanie porównawcze stanu badań zarówno w Europie, jak i w innych krajach posiadających aktywne ośrodki badań nad biologią systemów, z którymi UE mogłaby nawiązać współpracę, w tym w Chinach i Rosji.

W raporcie określono szkolenie młodych naukowców jako kluczowe dla stworzenia sieci współpracy, a w szczególności wzajemnych szkoleń naukowców. W innych krajach dość powszechnie stosuje się interdyscyplinarne podejście, polegające na przykład na szkoleniu biologów w dziedzinie matematyki i fizyki, dzięki czemu potrafią oni tworzyć złożone modele obliczeniowe dynamiki błon komórkowych.

W ramach organizowanych przez Eusysbio warsztatów zachęcano także do współpracy pomiędzy naukowcami i małymi przedsiębiorstwami, promując szybką komercjalizację wyników badań, a tym samym zwiększając konkurencyjność gospodarki europejskiej.

Ponadto, naukowcy zorganizowali dwa spotkania z przedstawicielami krajowych organizacji zajmujących się finansowaniem badań, na których omawiano modele współpracy i sposoby na zwiększenie finansowania badań z dziedziny biologii systemów.

Twórcom projektu Eusysbio udało się zaprosić do owocnej współpracy europejskich naukowców, przedstawicieli przemysłu i organy odpowiedzialne za finansowanie badań, działające w obszarze biologii systemów. Dzięki nowej wiedzy, potencjałowi organizacyjnemu i finansowaniu, a także z uwagi na jakość kapitału ludzkiego badań europejskich, już wkrótce możemy spodziewać się znaczących odkryć w tej dziedzinie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę