Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EMRS — Wynik w skrócie

Project ID: 504755
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Repozytorium naukowe

Ciekawy dialog na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauki, a w szczególności w zakresie biotechnologii i genetyki, zachęci społeczeństwo do zapoznania się z tą tematyką i pomoże dydaktykom zaprezentować ją szerszemu gronu odbiorców.
Repozytorium naukowe
Zdaniem unijnych ekspertów ożywienie dyskusji na tematy naukowe oraz łatwy dostęp do tego rodzaju wiedzy to podstawowe czynniki prowadzące do budowania zaufania odbiorców wobec nowych technologii, a co za tym idzie do rozwoju innowacyjności i konkurencyjności. Mimo że dziedziny, takie jak biotechnologia i nauki przyrodnicze cieszą się coraz większą akceptacją europejskiego społeczeństwa, należy podejmować wysiłki w celu uświadomienia zainteresowanym stronom potencjału przedsięwzięć w tym zakresie i płynących z nich korzyści.

Finansowany ze środków UE projekt "Europejskie multimedialne repozytorium naukowe" (EMRS) miał na celu przybliżenie społeczeństwu tematyki naukowej. W ramach projektu zaprezentowano wyniki przeprowadzonych ostatnio w Europie badań w zakresie zdrowia w sposób przystępny i łatwo dostępny dla kadry dydaktycznej, ogółu społeczeństwa, a także mediów. Do zainteresowanych stron starano się dotrzeć za pośrednictwem trzech różnych platform wymiany informacji, takich jak programy radiowe i telewizyjne, Internet oraz filmy DVD.

Zespół projektu stworzył dla zainteresowanych stron siedem filmów i trzy pakiety edukacyjne. W celu ułatwienia kontaktów naukowców ze stronami zainteresowanymi, uruchomiono również atrakcyjną stronę internetową oraz sieć szybkiego reagowania.

Zachęcając do dyskusji na tematy m.in. z dziedziny zdrowia, w ramach projektu EMRS udało się przybliżyć kluczowym interesariuszom kwestie badań w dziedzinie biotechnologii i genomiki. Pomysłowa, przyciągająca uwagę i interaktywna strona internetowa projektu zyskała popularność zarówno wśród starszych i młodszych przedstawicieli społeczeństwa, jak i osób zajmujących się kształceniem formalnym i nieformalnym. Nowatorskie i wysokiej jakości materiały edukacyjne cieszyły się ogromną popularnością szczególnie wśród dydaktyków, pomimo iż przystępność treści sprawiała, że samodzielne poruszanie się po niej nie sprawiało najmniejszego problemu nawet osobom stykającym się z tą tematyką po raz pierwszy.

Dzięki projektowi udało się zorganizować platformę poświęconą odpowiedzialnemu rozwojowi oraz zastosowaniu nauk przyrodniczych i biotechnologii. Pozwoliło to rozpoznać zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie i w odpowiedni sposób odnieść się do niego oraz do powiązanej technologii, unikając mylnych interpretacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę