Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SEEWEC — Wynik w skrócie

Project ID: 19969
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Belgia

Zrównoważony rozwój dzięki energii fal

W ramach inicjatywy UE na rzecz zrównoważonego rozwoju zbadano i opracowano sposób wykorzystania energii fal jako źródła taniej i czystej energii.
Zrównoważony rozwój dzięki energii fal
Wykorzystanie energii fal może pomóc Europie zmniejszyć jej zależność od importowanych paliw kopalnych przyczyniających się do globalnego ocieplenia w wyniku emisji gazów cieplarnianych (GHG), na przykład dwutlenku węgla (CO2). Europa poszukuje sposobów na zmniejszenie emisji GHG poprzez eksploatowanie źródeł energii odnawialnej.

W ramach projektu pod nazwą "Zrównoważony, oszczędny konwerter energii fal" (Seewec) opracowano opłacane rozwiązania w zakresie produkcji energii odnawialnej. Wymagało to wybudowania pływającego konwertera energii fal (WEC) o nazwie FO3, który usytuowano niedaleko linii brzegowej. Urządzenie w wersji ostatecznej składało się z absorbera punktowego umieszczonego pod unoszącą się na wodzie platformą, o prostej konstrukcji, taniej w wykonaniu, obsłudze i demontażu.

Aby dowieść żywotności gospodarczej konwertera WEC, partnerzy projektu dokonali oceny takich czynników, jak instalacja, oddziaływanie na środowisko oraz wytwarzanie mocy. Uważnie zbadano charakterystykę fal i brzegu, by wybrać miejsce najdogodniejsze do instalacji urządzenia. W ramach inicjatywy przewidziano instalację dwóch urządzeń, natomiast dane dzięki nim uzyskane, które poddano gruntownym badaniom, posłużyły do wielokrotnych usprawnień urządzeń. W badaniach uwzględniono również dane z poprzednich badań w terenie.

Badacze przeprowadzili szereg testów na alternatywnych materiałach do wielkoskalowej produkcji pływających absorberów punktowych. Przeanalizowano absorbery platformowe i punktowe, a także uwzględniono ekstremalne warunki środowiskowe i ciśnienie hydrodynamiczne, jakich urządzenia te miałyby doświadczać. Udało się określić optymalny poziom pozyskania energii z absorberów punktowych, a także zbadano urządzenie instalowane w pojedynczej boi z użyciem modelu komputerowego.

Zbadano różne techniki, by zminimalizować efekt cumowania podczas pozyskiwania energii, a także określić różnice pomiędzy indywidualnymi a łączonymi systemami platform cumowniczych. Przy tworzeniu układu farmy konwerterów WEC uwzględniono uzyskanie optymalnej równowagi między wysokim poziomem pozyskiwania energii a niskim ładunkiem fal. Badaniom poddano wzajemne połączenie sieci, biorąc pod uwagę wygładzenie mocy, regulację napięcia oraz mechanizm LVRT (low voltage ride through).

Wiedza uzyskana w ramach projektu Seewec pomoże w udoskonalaniu konwerterów WEC w przyszłości, a także w pozyskiwaniu energii pływów oraz morskiej energii wiatrowej i przyczyni się do zminimalizowania zależności Europy od paliw kopalnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę