Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NEMESIS — Wynik w skrócie

Project ID: 19827
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Nieustanne postępy w dziedzinie wytwarzania wodoru

Dzięki modernizacji istniejących stacji paliw poprzez wyposażenie ich w sprzęt do produkcji wodoru, europejskie miasta staną się bardziej przyjazne dla środowiska. Z powodzeniem przeprowadzono już testy niezbędnego sprzętu.
Nieustanne postępy w dziedzinie wytwarzania wodoru
W czasach, gdy koszty energii są wysokie, a zachowanie równowagi stanowi konieczność, nowe rozwiązania w tym zakresie są zawsze mile widziane. Autorzy finansowanego przez UE projektu "Nowe metody w dziedzinie sprawniejszych, zintegrowanych systemów wytwarzania wodoru" (Nemesis) pracowali nad stworzeniem kompaktowego generatora wodoru, który wykorzystuje zapasy ciekłego lub gazowego węglowodoru.

Podczas realizacji projektu zespół skupił się na trzech oddzielnych komponentach, a mianowicie na przygotowaniu paliwa, wytwarzaniu wodoru oraz oczyszczaniu wodoru. Udało się stworzyć prototyp produkujący 10 kg wodoru dziennie, który można byłoby wdrożyć na stacjach paliw. Za pomocą tego prototypu można zatankować do 100 pojazdów w ciągu doby.

Po przeprowadzeniu rygorystycznych testów i zbadaniu różnych parametrów operacyjnych, wprowadzono dalsze udoskonalenia i precyzyjnie dostrojono wszystkie trzy moduły. Dotyczyło to gospodarki cieplnej, wydajności systemu oraz kwestii konstrukcyjnych. Następnie zespół przetestował urządzenie prototypowe przy użyciu gazu ziemnego i niskosiarkowego oleju napędowego. Oceniono wydajność systemu w odniesieniu do celów technicznych założonych na początku realizacji projektu. Udany prototyp uzyskał wydajność produkcji wodoru na poziomie 5 Nm3/h. Opracowano również zespół separacji membranowej do oczyszczania wodoru.

Na koniec w ramach projektu Nemezis przeprowadzono ocenę opłacalności, określając odpowiednie alternatywy przechowywania wodoru i gazu odpadowego bez wprowadzania radykalnych zmian infrastruktury istniejących stacji paliw. Oszacowano oczekiwane dochody, jakie można uzyskać w wyniku komercjalizacji nowej technologii i zalecono odpowiedni program finansowania. Oceny wykazały, że modernizacja istniejących stacji paliw w celu wprowadzenia tej technologii wymaga inwestycji, jednak odpowiednie programy finansowania mogą zapewnić obiecujące rezultaty. Jeżeli państwa korzystając ze wsparcia UE zdecydują się na realizację takiej inicjatywy, drogi i miasta w Europie mogą stać się o wiele czystsze.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę