Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

COPOWER — Wynik w skrócie

Project ID: 503806
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Portugalia

Kombinacje współspalania

Ulepszone mieszanki biomasy, odpadów i węgla mogą być używane do tworzenia bardziej wydajnego i przyjaznego dla środowiska paliwa, co może przyczynić się do zaspokojenia potrzeb energetycznych Europy.
Kombinacje współspalania
Gospodarka w XXI w. skupia się przede wszystkim na sektorze energetycznym, natomiast celem Europy jest stanąć na czele przemysłu, przyjąwszy zrównoważone i przyjazne dla środowiska podejście. Celem projektu finansowanego przez UE "Efekty synergii współprzetwarzania biomasy z węglem i odpadami nietoksycznymi na rzecz wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej" (Copower) jest odegranie istotnej roli w tej kwestii. Projekt przyjrzał się optymalizacji utylizacji odpadów i wykorzystania biomasy w sposób przyjazdy dla środowiska w celu ulepszenia wytwarzania energii.

Aby osiągnąć te cele, dokonano oceny zasobów biomasy we Włoszech, w Portugalii i Turcji. Zidentyfikowano bariery techniczne i ekonomiczne użycia biomasy i innych odpadów do produkcji energii. W ramach projektu podjęto próbę przeanalizowania systemów paliwowych, zbadania mieszanek paliw oraz scharakteryzowania odpadów pod kątem ich potencjału energetycznego, by opracować najbardziej optymalną mieszankę odpadów i paliwa (współspalanie). Wymagało to przyjrzenia się ograniczeniom tych synergii, a także zjawiskom tworzenia się żużlu, osadu i zachowania się popiołu w procesie spalania.

W ramach projektu zbadano dostawy paliwa do współspalania w celu optymalizacji procesu spalania, minimalizacji konsekwencji środowiskowych oraz poprawy aspektów ekonomicznych. Przeprowadzono testy współspalania przy użyciu palenisk fluidalnych, które oferują wszechstronność wymaganą do korzystania z różnych paliw w tym samym czasie.

Poza przeanalizowaniem łańcucha dostaw, zespół projektu przeprowadził testy dotyczące różnych materiałów odpadowych i kombinacji obejmujących węgiel, słomę, mączkę kostną i szlam ściekowy. Zajął się dokładnym zbadaniem lotności paliwa, spalaniem węgla, zachowaniem popiołu, emisjami i toksycznością względem środowiska, przeprowadzając szereg testów w zakresie współspalania w celu zidentyfikowania najbardziej wydajnych mieszanek. W ramach projektu Copower przeprowadzono także ocenę wpływu na środowisko i ocenę społeczno-gospodarczą, poza przyjrzeniem się kwestiom przechowywania i podjęciem analizy rynku.

Kolejnym istotnym osiągnięciem projektu było stworzenie bazy danych wyszczególniającej dane na temat rozmaitych paliw związanych z projektem oraz różnic pomiędzy krajami. W ramach wyników projektu wymieniono także pozytywne synergie uzyskane podczas testów współspalania, które mogłyby być bardzo cenne dla dalszego rozwoju technologii. W sumie wszystkie dane i wyniki projektu mają potencjał w zakresie tworzenia nowych energetycznych systemów współspalania, które mogłyby przynieść ogromne korzyści dla światowego zapotrzebowania energetycznego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę