Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SEES — Wynik w skrócie

Project ID: 506075
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Recykling samochodowy idzie naprzód

Nowe oprogramowanie elektroniczne i niedawne badania dotyczące recyklingu podzespołów samochodowych może pomóc uczynić przemysł samochodowy czystszym, bardziej ekologicznym i bardziej opłacalnym kosztowo.
Recykling samochodowy idzie naprzód
Każdego roku miliony samochodów, autobusów i ciężarówek ulega likwidacji w Europie, obciążając systemy utylizacji odpadów, a często nawet zaśmiecając krajobraz. W ramach projektu finansowanego przez UE "Zrównoważone systemy elektryczne i elektroniczne dla sektora motoryzacji" (SEES) przewidziano opłacalny, przyjazny dla środowiska nowoczesny sposób demontażu i recyklingu pojazdów.

Projekt uwzględnił cykl życiowy pojazdów od produkcji i montażu po recykling materiałów i demontaż. Zbadano najlepsze procedury zbierania, demontowania i rozdrabniania, by zaoferować nowe technologie recyklingu plastiku i metalu. W ramach SEES przeprowadzono także ocenę środowiskową i ekonomiczną etapów cyklu życia. Skupiono się na opracowaniu wytycznych w zakresie eko-projektowania i stworzono narzędzia służące ocenie scenariuszy końca okresu eksploatacji i opcje recyklingu.

Aby osiągnąć te cele, projekt SEES sklasyfikował i ocenił różne systemy. Zidentyfikował także trendy dotyczące przyszłych elektrycznych i elektronicznych systemów (EES) na rzecz recyklingu pojazdów. Projekt dokładnie zbadał montaż i demontaż, wyszczególniając parametry, takie jak czas i koszty, a także wyszukując obszary ewentualnych udoskonaleń. Przeprowadzono badania w zakresie rozdrabniania i recyklingu plastiku, aby usprawnić i ten proces, poza badaniami środowiskowymi i ekonomicznymi na rzecz przeanalizowania wpływu środowiskowego i kosztów związanych z EES. Te różne obszary badań przyniosły wiele przydatnych obserwacji, które mogłyby ulepszyć recykling i ponowne wykorzystanie materiałów.

Ostatecznie zespół projektu opracował nowe oprogramowanie do efektywnej oceny działań i potencjału w zakresie recyklingu i demontażu. Oprogramowanie pozwala także na opracowanie modeli scenariuszy końca okresu eksploatacji, oszacowanie danych wejściowych, wyjściowych i kosztów, które pomogą osobom odpowiedzialnym za recykling podjąć odpowiednie decyzje.

W skrócie, w ramach projektu skutecznie sporządzono wytyczne dotyczące eko-projektowania na potrzeby motoryzacyjnych EES, wytyczne, które zajmują się kluczowymi kwestiami na każdym etapie cyklu życia i zalecanymi działaniami dla producentów samochodów, osób odpowiedzialnych za recykling i innym zainteresowanym stronom. Ta wiedza, w połączeniu z udoskonalonymi projektami i koncepcjami EES, pomoże uczynić sektor motoryzacyjny bardziej zrównoważonym i przyjaznym dla środowiska.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę