Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe metody spawania laserowego tworzyw sztucznych

Techniki spawania laserowego dwóch komponentów materiału kompozytowego stosowane są dość często, ze względu na ich szybkość, dokładność i elastyczność, ale jak dotąd trudno je było stosować do spawania tworzyw sztucznych (polimerów) z uwagi na trudności związane z właściwościami tych materiałów. Finansowany ze środków UE zespół naukowców pokonał te trudności, otwierając drogę do tworzenia nowych i ulepszonych plastikowych materiałów kompozytowych, które mogłyby przynieść korzyści europejskiemu przemysłowi i konsumentom.
Nowe metody spawania laserowego tworzyw sztucznych
Spawanie laserowe wymaga użycia kompatybilnych materiałów, aby zapewnić wymaganą wytrzymałość szwu po schłodzeniu, i stąd jest w ograniczonym stopniu wykorzystywane w przypadku tworzyw sztucznych. Celem projektu "Opracowanie nowej techniki spawania laserowego do łączenia różnych rodzajów polimerów" (Plasweld) było stworzenie innowacyjnej metody pozwalającej na spawanie chemicznie niemieszalnych tworzyw sztucznych, przy jednoczesnym przyspieszeniu procesu poprzez zmniejszenie czasochłonnych elementów techniki spawania laserowego, tj. czynności dotyczących dozowania i składania.

Konsorcjum Plasweld udało się osiągnąć ten cel dzięki wykorzystaniu polimerowej międzywarstwy absorpcyjnej (sadzy) nakładanej przy pomocy nowoczesnego systemu dozowania. Międzywarstwa absorpcyjna ułatwiła kontrolowane i jednorodne stapianie komponentów, pomagając w formowaniu solidnego szwu. Badacze zoptymalizowali wszystkie parametry dotyczące tych materiałów, czynności związane z wtryskiwaniem, a także sam proces spawania laserowego.

Konsorcjum przyczyniło się tym samym do powstania nowatorskiej technologii pozwalającej na laserowe spawanie niemieszalnych polimerów i jednocześnie skracającej czas całego procesu. Wyniki projektu powinny znaleźć szerokie zastosowanie praktyczne i utorować drogę do tworzenia kompozytowych tworzyw sztucznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę