Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wybór nowych form jeszcze nigdy nie był tak prosty

Formowanie wtryskowe to technologia, w której stopiony materiał podawany jest do formy, a następnie schładzany i utwardzany, dzięki czemu otrzymywany jest gotowy produkt o żądanym kształcie i właściwościach. Proces przypomina w pewnym sensie wypiekanie ciasta. Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył narzędzie symulacyjne, umożliwiające obserwowanie tego procesu i jednoczesne ustawianie różnych parametrów. Osiągnięcie to może zrewolucjonizować strategie biznesowe klientów i producentów.
Wybór nowych form jeszcze nigdy nie był tak prosty
Formowanie wtryskowe zasadniczo służy do formowania tworzyw sztucznych. Formowanie wtryskowe proszku (PIM) to odmiana tej technologii, wykorzystywana do wyrabiania ceramicznych i metalowych części przy użyciu systemów formowania wtryskowego stworzonych pod kątem produkcji części plastikowych. Drobny proszek ceramiczny lub metalowy (tzw. wypełniacz) miesza się z polimerowymi spoiwami, w wyniku czego otrzymuje się materiał wsadowy, który jest podgrzewany i podawany do formy. Następnie schładza się system i usuwa spoiwo, uzyskując produkt końcowy po spiekaniu.

Rozmieszczenie wypełniacza oraz gęstość wypełniacza i polimeru mają istotny, choć jak dotąd w niewielkim stopniu poznany wpływ na zachowanie się mieszaniny podczas obróbki oraz na właściwości produktu końcowego. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Nowe prawa dotyczące zawierających metal materiałów wsadowych wytwarzanych metodą formowania wtryskowego" (Matlaw) było ulepszenie symulacji wypełniania PIM dla dwóch systemów demonstracyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), pozwalające na wstępne określanie optymalnych parametrów.

Naukowcy przeanalizowali materiały wsadowe zawierające różne spoiwa i proszki, w różnych stężeniach, a także parametry formowania i ich wpływ na produkt końcowy. Badano rozdzielanie faz i zachowanie przepływu materiału wsadowego oraz modelowano wypełnianie formy w celu optymalizacji jej obszarów krytycznych.

Nowe oprogramowanie symulacyjne to narzędzie, które pozwala producentom przedstawiać klientom najlepsze produkty dla danego rozwiązania, i jako takie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Większość klientów oczekuje możliwości dokonania symulacji formy przed zamówieniem nowej formy i wszyscy partnerzy Matlaw zgłaszają pilne zapotrzebowanie na takie oprogramowanie.

Projekt Matlaw stworzył zatem nieocenione narzędzie dla przemysłu formowania wtryskowego, które precyzyjne symuluje zachowanie formy i mieszanki w oparciu o dany wypełniacz i polimer. Wyniki projektu są niezwykle istotne dla rozwoju przemysłu PIM i przynoszą korzyści dla dostawców surowców, producentów i klientów. Podobnie jak nikt już nie wyobraża sobie budowy domu bez wizualizacji komputerowych, klienci nie muszą już kupować form, nie znając ich dokładnych parametrów w różnych warunkach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę