Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EU-MED AGPOL — Wynik w skrócie

Project ID: 502457
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Francja

Liberalizacja handlu i jej skutki

Zespół badaczy rzucił światło na możliwe skutki liberalizacji handlu rolnego między UE a krajami śródziemnomorskimi. Badanie udostępnia istotne informacje na temat prawdopodobnych rezultatów mających znaczenie dla europejskich konsumentów i producentów, a także producentów w krajach śródziemnomorskich.
Liberalizacja handlu i jej skutki
Celem projektu "Skutki liberalizacji handlu rolnego między UE a krajami śródziemnomorskimi" (EU-med agpol) było oszacowanie i opisanie wpływu liberalizacji handlu rolnego w regionie Morza Śródziemnego na kraje europejskie.

Aby oszacować zmiany w zakresie eksportu z krajów UE do śródziemnomorskich, projekt finansowany przez UE oparł się na powszechnie stosowanym modelu zregionalizowanego wpływu wspólnej polityki rolnej (CAPRI). Europa ma potencjał w zakresie zwiększenia eksportu produktów zbożowych, mięsnych i mlecznych do krajów śródziemnomorskich.

Oszacowanie skutków zmian w imporcie owoców, warzyw i oliwy z oliwek do UE spowodowało problem: standardowe roczne modele nie mogą zostać wykorzystane, biorąc pod uwagę fakt, że tego typu artykuły są wysoce różnorodne lub wieloletnie, w związku z tym podlegają innym przepisom i opłatom celnym.

Dla części analizy badacze zastosowali narzędzia do analizy ilościowej, oraz inne podejścia w celu uzupełnienia podejścia modelowego. Na przykład, w przypadku towarów przetworzonych zastosowano podejście globalnego łańcucha dostaw z zamiarem zbadania interakcji w obrębie łańcucha. W przypadku tych krajów śródziemnomorskich, które uznano za mające znaczny potencjał eksportowy, skorzystano z pomocy paneli eksperckich.

Celem tej całościowej strategii było uzyskanie możliwie najlepszego zrozumienia zmian, jakie mogą wejść w życie po wprowadzeniu różnych scenariuszy liberalizacji. Informacje te zostały następnie użyte w celu określenia ilościowych szacunków skutków dla europejskich regionów produkcyjnych.

Analizy zespołu projektu EU-med agpol przyniosły szereg solidnych wniosków w związku z potencjalnymi szkodami względem europejskiego rolnictwa w przypadku liberalizacji handlu z krajami śródziemnomorskimi. Oczekuje się, że skutki będą nieznaczne w odniesieniu do owoców, warzyw i oliwy z oliwek, jednak pewne regiony UE i producenci określonych produktów mogą je w sposób znaczący.

Jednak ogólnie rzecz biorąc, straty nie powinny być aż tak istotne. W rzeczywistości skutki dla krajów śródziemnomorskich mogą okazać się większe niż dla UE, ponieważ konsumenci mają wiele do zyskania z powodu znacznie niższych cen żywności. Kolejnym wnioskiem wyłaniającym się z badania był fakt, że skutki liberalizacji handlu z UE różnią się w poszczególnych śródziemnomorskich krajach partnerskich; istnieją znaczące różnice wśród południowych sąsiadów w kwestii warunków dostępu do rynków UE.

Konsorcjum projektu EU-med agpol z powodzeniem dostarczyło nowych informacji na temat możliwych konsekwencji, dla obu stron, liberalizacji handlu rolnego między UE a krajami śródziemnomorskimi. Lepsze zrozumienie odgrywających tu rolę czynników oraz prawdopodobnych wyników może przyczynić się do lepiej ukierunkowanych inicjatyw w obszarach zainteresowania.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę