Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NAPA — Wynik w skrócie

Project ID: 500120
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Finlandia

Niskokosztowe urządzenia w skali atomowej

Nanotechnologia, szybko rozwijająca się dziedzina nauki, dotyczy inżynieryjnego wytwarzania funkcjonalnych systemów w skali atomowej lub molekularnej (średnica jednego atomu wynosi około pół nanometra). Finansowany ze środków UE zespół badawczy wykorzystał europejską wiedzę na temat strukturyzacji nanoskalowej i przedstawił niskokosztowe skalowalne alternatywy dla konwencjonalnych metod, które mogą dać znaczący impuls europejskiemu sektorowi nanotechnologii.
Niskokosztowe urządzenia w skali atomowej
Nanostrukturyzacja, lub nanolitografia, polega na tworzeniu określonych (uporządkowanych) struktur w skali nano. Jedną z największych przeszkód w rozwoju nanostruktur jest brak niskokosztowej i wydajnej metodologii produkcji. Najpowszechniej stosowaną obecnie metodą jest głęboka litografia ultrafioletowa (UV), która skupia wiązkę światła w celu "wycięcia" wzorca na płytce, podobnie jak w przypadku fotografii.

W ramach projektu "Nowe metody nanostrukturyzacji" (NAPA) zgromadzono ponad 80% istniejącej europejskiej wiedzy dotyczącej nanostrukturyzacji w celu stworzenia biblioteki procesów nanostrukturyzacji i umożliwienia radykalnych innowacji w tej dziedzinie. Nanostrukturyzacja znajduje szerokie zastosowanie w tak różnych branżach, jak elektronika i biotechnologia.

Badacze koncentrowali się na nanostemplowaniu, litografii miękkiej i samoorganizacji oraz nanostrukturyzacji opartej na MEMS, a także na materiałach, narzędziach i symulacji tych metod. Dodatkowo dokonano oceny kwestii dotyczących środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia (ESH) w odniesieniu do wszystkich materiałów i procesów.

Konsorcjum NAPA założyło bibliotekę trzech procesów nanostrukturyzacji oraz stworzyło i przetestowało narzędzia symulacyjne służące do optymalizacji procesów. Biblioteka i narzędzia symulacyjne stanowią niskokosztowe, skalowalne alternatywy dla tradycyjnej technologii głębokiego UV i mogą być szeroko stosowane w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), farmacji, biotechnologii i medycynie.

Konsorcjum przetestowało materiały, sprzęt, procesy i techniki przy pomocy szeregu systemów demonstracyjnych, takich jak enkoder optyczny, laser DBF i urządzenia do badania mikropłynów.

Podsumowując, konsorcjum NAPA dokonało znaczących ulepszeń w dziedzinie nanostrukturyzacji, tworząc niskokosztowe, wysokowydajne alternatywy dla technologii głębokiego UV. Biblioteka i narzędzia symulacyjne powinny znacząco usprawnić produkcję nanoskalowych "urządzeń", zwiększając europejską konkurencyjność na tym bardzo dynamicznym globalnym rynku.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę