Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

STEMSTROKE — Wynik w skrócie

Project ID: 37526
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Szwecja

Przywracanie utraconych funkcji mózgu

Udar to stan spowodowany nagłym brakiem dopływu krwi do mózgu. Dokonując ważnych odkryć w zrozumieniu i stosowaniu terapii komórkowej w leczeniu utraty funkcji w organizmie człowieka wywołanej udarem, badacze finansowani ze środków UE być może już wkrótce przyniosą ulgę milionom pacjentów poudarowych na świecie.
Przywracanie utraconych funkcji mózgu
Krew jest nośnikiem tlenu i składników odżywczych do komórek, dlatego też w przypadku udaru działanie komórek jest upośledzone. Choć udar to główna przyczyna długofalowego upośledzenia i śmierci u ludzi, wciąż poszukujemy skutecznych metod leczenia. Jednym z najbardziej obiecujących obszarów badawczych związanych z odzyskaniem funkcji organizmu utraconych w wyniku obumierania komórek jest zastosowanie terapii komórkowych.

Komórki macierzyste to zasadniczo komórki prekursorowe, od bierze początek każdym organizm, jako embrion, i które różnicują się do wszystkich innych typów komórek w organizmie. Występują one u dorosłych osobników, jednak w znacznie mniejszej liczbie. Zdolność do różnicowania uczyniła z komórek macierzystych doskonałych kandydatów do wymiany komórkowej w przypadku uszkodzeń, jednak ich zastosowanie wymaga zrozumienia mechanizmów, które pomagają im przetrwać i różnicować się, na przykład, w komórki mózgowe, zamiast nerkowe. Znając te mechanizmy, będziemy mogli "kontrolować los" tych komórek.

Projekt "W kierunku terapii komórkowej na rzecz udaru" (Stemstroke) powstał, by zbadać mechanizmy komórkowe i cząsteczkowe kierujące nerwowymi komórkami macierzystymi (NSC) po transplantacji u szczurów z uszkodzeniami mózgu powstałymi w wyniku udaru oraz mechanizmy decydujące o samoistnej naprawie przez własne NSC mózgów osobników dorosłych.

Zespół badawczy opracował nowe metody obrazowania in vivo, a także testy behawioralne do zastosowania w ocenie ludzkiego mózgu. Łącznie, metody te pomogą zagwarantować, że stopień i umiejscowienie zarówno uszkodzenia, jak i następującego wyzdrowienia w obrębie mózgu, będą dobrze scharakteryzowane. Co szczególnie ważne, zespół projektu opracował protokół do badań klinicznych oceniający znaczenie danych eksperymentalnych dla prób klinicznych.

Wreszcie, konsorcjum opracowało model zdrowej gospodarki zapewniający oszacowanie uzasadnionej ceny terapii komórkowej w oparciu o szwedzki system opieki zdrowotnej. Proste korekty cenowe mogłyby z łatwością umożliwić zastosowanie tego modelu w innych europejskich systemach opieki zdrowotnej.

W ramach projektu Stemstroke poczyniono ważne postępy w ocenie uszkodzeń wywołanych udarem u człowieka i powrotu do zdrowia dzięki terapii komórkowej, dając nadzieję na wyprowadzenie badań z laboratorium do pacjenta. Bez wątpienia projekt wywrze duży wpływ na badania i próby kliniczne w najbliższej przyszłości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę