Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RACEWAYS — Wynik w skrócie

Project ID: 16869
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Norwegia

Nowa era w hodowli ryb

Ponieważ morskie zasoby dzikich ryb stale maleją, finansowany ze środków unijnych projekt szuka sposobów na zwiększenie hodowli ryb w lądowych zakładach przemysłowych.
Nowa era w hodowli ryb
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej hiperintensywnej metody w podejściu do akwakultury, gospodarstwa rybackie mogą już wkrótce zacząć przypominać fabryki. W ramach projektu "Tory wodne" zbadano skuteczność sytemu wewnętrznych płytkich torów wodnych w kontekście hodowli ryb i wzrostu produkcji. Tory wodne to długie, wąskie zbiorniki, które stanowią kanał przepływowy dla wody, a tym samym umożliwiają hodowlę ryb na większych głębokościach.

Partnerzy projektu odkryli, że płytkie tory wodne poprawiły wydajność karmienia i wzrostu w hodowli turbota i zębacza pstrego. Uzyskane wyniki pomogą zoptymalizować komercyjną hodowlę tych gatunków i mogą znaleźć zastosowanie w hodowli innych gatunków ryb głębinowych.

Naukowcy przeprowadzili serię eksperymentów badających wpływ jakości wody i stopnia narażenia na działanie rosnącego poziomu dwutlenku węgla (CO2) i amoniaku (NH3) na populację turbota. Eksperymenty pomogą zobrazować aktywność metaboliczną u badanych ryb, a także pomogą określić, jaki wpływ ma na nie woda, w której są hodowane w naturalnych dla nich warunkach.

Wyniki badań pomogą określić wartości progowe odpowiedzialne za niższy przyrost tego gatunku. Eksperymentalne dane mogą również pomóc w oszacowaniu maksymalnej liczby osobników danego gatunku, którą gospodarstwo jest w stanie wyhodować, biorąc pod uwagę tolerancję tego gatunku na krytyczne czynniki wpływające na wodę.

Nowoczesne podejście do akwakultury polegające na wykorzystaniu torów wodnych umożliwi produkcję niedrogiego, a przy tym wysokojakościowego przysmaku dla miłośników owoców morza. Projekt i jego rezultaty nie tylko dostarczą cennego źródła białka konsumentom, ale również pomogą w ochronie zasobów dzikich ryb w europejskich morzach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę