Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SOLHYCARB — Wynik w skrócie

Project ID: 19770
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Francja

Nowy proces produkcji wodoru i wielu innych substancji

W ramach inicjatywy zajmującej się źródłami energii odnawialnej poczyniono postępy w kwestii nowych procesów produkcji wodoru. Jest to ważny krok zarówno dla przemysłu, jak i dla środowiska.
Nowy proces produkcji wodoru i wielu innych substancji
Rozwój w kierunku gospodarki wodorowej postrzegany jest jako sposób na zwalczanie globalnego ocieplenia, zmniejszenie emisji oraz przywrócenie równowagi środowiska. Unowocześnione reaktory słoneczne mają potencjał związany nie tylko z produkcją wodoru w sposób przyjazny dla środowiska, ale także z wytwarzaniem ważnego nanomateriału węglowego, który może przynieść dobroczynne skutki dla przemysłu.

Finansowany ze środków UE projekt "Wodór ze słonecznej energii cieplnej: wysokotemperaturowy chemiczny reaktor słoneczny do zintegrowanej produkcji wodoru i sadzy w procesie krakowania gazu ziemnego" (Solhycarb) skupił się na nowatorskich sposobach wytwarzania wodoru. Podejście autorów projektu obejmowało produkcję wysokokalorycznego gazu wodorowego i cennego nanomateriału (sadzy) poprzez krakowanie gazu ziemnego przy wykorzystaniu energii słonecznej, dwóch istotnych elementów w produkcji energii odnawialnej.

W ramach projektu Solhycarb zbadano projekty, konstrukcję i działanie wysokotemperaturowych chemicznych reaktorów słonecznych oraz ewentualne sposoby wytwarzania tych dwóch ważnych substancji. Przeprowadzono testy reaktorów słonecznych różnych rozmiarów i sporządzono modele wyników, koncentrując się na rozkładzie metanu, tworzeniu cząsteczek węgla, wymianie ciepła przez promieniowanie oraz rozmaitych reakcjach chemicznych.

Zespół projektu Solhycarb zidentyfikował najbardziej optymalny reaktor do realizacji założonych celów (reaktor słoneczny tornado SR10W). Ponadto opracowano protokoły bezpieczeństwa i warunki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Następnie zespół nadzorował projektowanie reaktora słonecznego o mocy 10 MWth w oparciu o potwierdzone symulacje, podczas których z powodzeniem wytworzono wysokiej jakości sadzę.

W wyniku nowego procesu słonecznego zdołano wyprodukować wodór i węgiel lub energię elektryczna i węgiel, natomiast czas zwrotu energii oszacowano na jeden rok. Wyniki projektu otwierają ogromne możliwości czystej eksploatacji energii i produktów ubocznych uzyskiwanych dzięki tej nowej technologii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę