Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

WAVESSG — Wynik w skrócie

Project ID: 19831
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Norwegia

Energia fal — niewykorzystane dotąd źródło energii odnawialnej

Opracowano nowy prototyp generatora energii fal o większej niezawodności i elastyczności, ponieważ nie ma dwóch jednakowych fal. Jego twórcy chcą pokazać, że zasoby morskie to nie tylko ryby.
Energia fal — niewykorzystane dotąd źródło energii odnawialnej
W oceanie jest aż nadto energii, która mogłaby zaspokoić nasze potrzeby. Jedynym problemem jest wykorzystanie tej energii w wydajny i ekonomiczny sposób. Choć w wyniku poprzednich badań oraz projektów, mających na celu rozwój technologii, poczyniono znaczne postępy, to jednak przed nami jest nadal długa droga do realnego rozwiązania.

Korzystając z wyników wcześniejszych przedsięwzięć, w ramach finansowanego ze środków UE projektu "Demonstracja w skali naturalnej solidnego, wysokowydajnego konwertera energii fal" (Wavessg) zamierzano stworzyć i uruchomić system o mocy 200 kW. Sercem systemu jest generator SSG (Seawave Slot-cone Generator) z wieloma zbiornikami, które umożliwiają przechwytywanie energii fal o różnej wysokości.

Głównym wynikiem projektu Wavessg była turbina wielostopniowa, w której jedno z kół zaprojektowano specjalnie do użytku z generatorem SSG. Konieczne było stworzenie specjalnej uszczelki, która zapobiega przedostawaniu się powietrza do turbiny. Zastosowano również siatkę czujników, gromadzących cenne informacje dotyczące długości fal, produkcji energii oraz innych ważnych parametrów.

W laboratoriach przeprowadzono drobiazgowe testy prototypu Wavessg. Następna faza badań obejmuje projekt pilotażowy w terenie, jednak przed zainstalowaniem sprzętu na delikatnych obszarach wybrzeża konieczne jest uzyskanie zgody opinii publicznej na przeprowadzenie tego rodzaju testów.System Wavessg opisano szczegółowo w wielu publikacjach, a także w witrynie internetowej projektu. Naukowcy mają nadzieję, że tego rodzaju technologia pomoże dojrzeć koncepcji uzyskiwania energii z fal, podobnie jak stało się to w przypadku innych źródeł energii odnawialnej — słońca i wiatru.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę