Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ADVANCED-EVAL — Wynik w skrócie

Project ID: 22708
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niemcy

Czy programy rozwoju obszarów wiejskich rzeczywiście są skuteczne?

W ramach inicjatywy finansowanej ze środków UE opracowano sposoby oceny polityki i wyników związanych z programami rozwoju obszarów wiejskich.
Czy programy rozwoju obszarów wiejskich rzeczywiście są skuteczne?
UE wydaje miliony na programy rozwoju obszarów wiejskich we wszystkich regionach, aby usprawnić przemysł i polepszyć warunki społeczne poza miastami. Intensywne finansowanie upraw i rolnictwa spotykało się czasem z krytyką decydentów, obywateli oraz innych stron zainteresowanych, które pytały o skuteczność tej pomocy.

Celem projektu "Opracowanie i zastosowanie zaawansowanych metod ilościowych do ocen ex-ante i ex-post programów rozwoju obszarów wiejskich w UE" (Advanced-Eval) było usprawnienie oceny tych programów. Zespół projektu opracował nowe metody ilościowe, stosując podejścia interdyscyplinarne do nowoczesnego rozwoju obszarów wiejskich oraz skomplikowane narzędzia do oceny polityki.

Ponadto zgromadził on ważne wyniki badań, opracowane teorie oraz wiedzę istotną dla polityki prowadzonej w tej dziedzinie. Wzięto pod uwagę mechanizmy umożliwiające wgląd w stan kontrfaktyczny, tj. warunki, które miałyby miejsce, gdyby nie zastosowano programów rozwoju obszarów wiejskich. Ponieważ większość ocen miała charakter jakościowy, nie zawsze odzwierciedlały one rzeczywiste warunki. Dlatego właśnie w ramach projektu Advanced-Eval opracowano narzędzia ilościowe umożliwiające ocenę mikro- i makroekonomicznych skutków programów rozwoju obszarów wiejskich.

W celu zmierzenia standardów życia w obszarach wiejskich obliczono mikroekonomiczne efekty rozwoju tych obszarów za pomocą szczegółowych wskaźników polityki, natomiast efekty makroekonomiczne obliczono za pomocą wielowymiarowego wskaźnika rozwoju obszarów wiejskich.

W projekcie udowodniono również, że sieci społecznościowe są głównym czynnikiem w badaniu rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym opracowano ilościowe metody pomiaru sieci oraz relacji społecznych na poziomie politycznym i akademickim, aby lepiej odzwierciedlić wydajność i wzrost gospodarczy. Ponadto projekt Advanced-Eval obejmował ocenę ex-ante polityk, które mają zostać wdrożone, aby zmierzyć skuteczność zarządzania planowaniem i określić skutki programów rozwoju obszarów wiejskich po ich zrealizowaniu.

Partnerzy projektu wykazali, że nowe metody i techniki ilościowe oferują większe korzyści niż podejścia jakościowe, używane powszechnie do oceny programów rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ określają one skalę i kierunek efektów. Z drugiej strony uznano, że żadna metoda nie jest niezawodna i zalecono stosowanie połączenia metod jakościowych i ilościowych w celu zapewnienia wysokiej jakości oceny skutków programów rozwoju obszarów wiejskich.

Na koniec przedstawiono rankingi różnych metod stosowanych w różnych okolicznościach, aby zoptymalizować ocenę. Zasadniczo ta inicjatywa pozwoli nam lepiej zrozumieć skutki programów rozwoju obszarów wiejskich i precyzyjnie pokaże celowość wydanych funduszy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę