Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CARERA — Wynik w skrócie

Project ID: 22653
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Grecja

Skuteczność reformy rolnej

Inicjatywa finansowana ze środków UE unaoczniła pozytywny wpływ reform w polityce rolnej na możliwości zatrudnienia.
Skuteczność reformy rolnej
Wspólna polityka rolna w UE ewoluowała w znacznym stopniu w ciągu ostatnich 15 lat. W wielu regionach wpłynęło to na subwencje dla gospodarstw rolnych, strukturę ekonomiczną obszarów wiejskich, a także zatrudnienie oraz rozwój. Celem projektu o nazwie "Wpływ reformy wspólnej polityki rolnej na poziom zatrudnienia na obszarach wiejskich" (Carera) była ocena kluczowych cech obszarów wiejskich, takich jak poziom bezrobocia oraz zarobków.

Zespół projektu chciał zgromadzić najnowsze informacje dotyczące wskaźników rozwoju obszarów wiejskich oraz sporządzić bazę danych związanych z sektorami gospodarki wiejskiej. Wysiłki ukierunkowano na ukazanie zmian strukturalnych w sektorze rolniczym oraz reform będących skutkiem realizacji wspólnej polityki rolnej.

Aby zrealizować te cele i uzyskać przydatne, realistyczne wyniki, zespół projektu zastosował różne podejścia. Sporządzono mapę transakcji gospodarczych z zastosowaniem modeli wejścia-wyjścia, przeprowadzono ankiety wśród różnych zainteresowanych stron oraz użyto kilku różnych modeli, takich jak pozytywne programowanie matematyczne oraz model granicy stochastycznej. Oprócz uzyskania cennych danych, umożliwiło to rozpoznanie wpływu wspólnej polityki rolnej na zatrudnienie i poziom zarobków na obszarach wiejskich oraz na plany rolników na przyszłość.

W rezultacie w projekcie Carera zastosowano wiele innowacyjnych podejść do gospodarki rolnej, co umożliwiło stworzenie nowej struktury służącej do oceny wpływu. Wzięto również pod uwagę parametry związane z polityką, aby umożliwić porównywanie danych pomiędzy różnymi krajami. Wyniki projektu zostały rozpowszechnione w Internecie, a także w ramach warsztatów, konferencji, w czasopismach naukowych, w postaci ulotek oraz na płytach CD. Do kluczowych wyników projektu należy usprawnienie oceny zmian polityki w danym sektorze oraz sporządzenie listy zaleceń dla decydentów w kwestii zwiększania zatrudnienia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę