Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

THRESHOLDS — Wynik w skrócie

Project ID: 3933
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Hiszpania

Nieunikniona zmiana ekosystemu

Zmiany ekosystemu mogą prowadzić do nieodwracalnych szkód, jeśli dojdzie do przekroczenia poziomów tolerancji. Aby zapobiec temu, zazwyczaj niepożądanemu, scenariuszowi, dokonano oceny krytycznych wartości dla czynników wywołujących zmianę ekosystemu w obrębie europejskich regionów przybrzeżnych.
Nieunikniona zmiana ekosystemu
Złożone zachowanie ekosystemów utrudnia działania naprawcze polegające na wprowadzeniu procedur ograniczania szkód w celu ochrony naszego środowiska. Finansowany ze środków unijnych projekt "Progi zrównoważonego rozwoju środowiska" (Thresholds) ma na celu opracowanie narzędzi, które pozwolą na udoskonalenie metod kształtowania zrównoważonej polityki w tym zakresie.

Badania prowadzone w ramach projektu koncentrowały się na najbardziej wrażliwych regionach europejskich stref przybrzeżnych, dla których, w większości przypadków, polityka jest kwestią kluczową ze względu na szkody będące skutkiem nadmiernej eksploatacji i ludzkich nadużyć. Narzędzia stworzone w ramach projektu zostały opracowane w taki sposób, aby uwzględniały złożoność przybrzeżnych ekosystemów, które muszą radzić sobie ze skutkami industrializacji i codziennej eksploatacji przez okolicznych mieszkańców, ale również ze skutkami usuwania odpadów, działalności gospodarstw rybackich i rozrywek rekreacyjnych. W badaniach uwzględniono również bezpośrednie czynniki, w rodzaju zmiany siedlisk, oraz czynniki pośrednie, takie jak wzrost zainteresowania sportami rekreacyjnymi.

Jak sugeruje jego nazwa, projekt Thresholds miał na celu określenie krytycznych progów dla czynników, po przekroczeniu których ekosystemy doznałyby nieodwracalnych szkód. Ekolodzy oszacowali również koszty, jakie pociągnęłoby za sobą przekroczenie tych progów oraz sformułowali zalecenia w zakresie polityki, aby pomóc osobom zarządzającymi takimi rejonami w radzeniu sobie z progami zrównoważenia środowiskowego.

Podczas trwającego 50 miesięcy badania określono wskaźniki nieodwracalnych szkód. Aby ułatwić ocenę skutków i histerezy oraz oszacować opóźnienie skutków po zaistnieniu przyczyny lub ocenić stopień niepewności lub stopień przekroczenia limitów nieodwracalnej zmiany, opracowano specjalny wykres. Stworzono również narzędzia wyposażone w odpowiednio podwyższoną zdolność symulacyjną i obniżony poziom szczegółowości.

Przy opracowywaniu projektu szerokie zastosowanie znalazły zjawiska matematyczne, a zwłaszcza bifurkacja, gdzie system wykształca nowe rozgałęzienie z nowymi zmiennymi. Odpowiednie elementy projektowego zestawu narzędzi wyposażonego w techniki z zakresu matematyki i statystyki wskazały, na przykład, progi poziomu wartości odżywczych powiązane z eutrofizacją.

Integracja jest kluczem do sukcesu dla metodologii, które są w stanie poradzić sobie z mnogością powiązań pomiędzy źródłami zanieczyszczeń a środowiskiem. To właśnie one zostały wybrane jako kluczowe dla badań europejskich prowadzonych na wszystkich poziomach. Co ważne, sformułowano ogólne wytyczne dla kierowania strefami przybrzeżnymi, aby pomóc w procesie podejmowania decyzji na poziomie lokalnym i międzynarodowym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę