Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CPFTR — Wynik w skrócie

Project ID: 502564
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Jak prawo konkurencji może oddziaływać na reformę gospodarczą

Zespół badaczy pogłębił naszą wiedzę na temat tego, w jaki sposób prawo ochrony konkurencji i związane z nim inicjatywy polityczne mogą wpływać na charakter międzynarodowych interakcji rynkowych. W projekcie skupiono się na krajach rozwijających się i ich gospodarkach.
Jak prawo konkurencji może oddziaływać na reformę gospodarczą
Inicjatywy polityczne w dziedzinie prawa konkurencji znacznie wykroczyły poza podstawowy empiryczne. Dotyczy to spraw czysto krajowych, jak również interakcji między prawem konkurencji i istotnymi formami regulacji gospodarczych, takich jak polityki związane z inwestycją, handlem, spółkami państwowymi i prywatyzacją oraz kontrolą cenową.

Projekt finansowany przez UE "Podstawy polityki konkurencji na rzecz reformy handlu, reformy regulacyjnej oraz zrównoważonego rozwoju" (CPFTR) skupił się na gospodarkach rozwijających się i przemysłowych. Zespół zbadał relacje pomiędzy polityką konkurencji a reformą handlu, krajową reformą regulacyjną a zrównoważonym rozwojem.

Partnerzy projektu stworzyli bazę danych (możliwie jak najbardziej obszerną) badań po roku 1990 dotyczących epizodów reform gospodarczych związanych z Europą Wschodnią, Ameryką Łacińską oraz Południową i Wschodnią Azją. Mając na celu rozszerzenie zakresu przeglądu standardowej literatury, podjęli próbę poznania tego, co tamci badacze brali pod uwagę w odniesieniu do ewentualnych czynników oddziaływania struktur rynkowych i praktyk antykonkurencyjnych na reformy gospodarcze i ich oceny.

Baza danych została następnie wykorzystana do określenia, które reformy były najprawdopodobniej zniszczone przez antykonkurencyjną działalność gospodarczą, a także które sektory są najsilniej narażone. Zbadali również, które typy działań antykonkurencyjnych podobno zdarzały się częściej niż inne. Wyniki opublikowano w dokumencie porównującym analizy z bazy danych studiów akademickich z bazą danych sprawozdań prasowych prezentującą rzekome praktyki antykonkurencyjne w tych samych regionach i krajach.

Zespół CPFTR przeprowadził także analizę ekonometryczną możliwości podejmowania decyzji cenowych europejskich eksporterów rozmaitych produktów do czterech krajów południowo-wschodniej Azji. To skupienie uwagi na interakcjach między politykami otwartego handlu a egzekwowaniem siły rynkowej na rynkach międzynarodowych wyłoniło pytanie o to, czy możliwość podejmowania decyzji cenowych może przetrwać na rynkach o względnie niskich barierach handlowych. Podejście to umożliwiło dokonanie porównań między krajami docelowymi, tak że badacze mogli sprawdzić, czy firmy europejskie bardziej zdecydowanie egzekwowały siłę rynkową na rynkach krajowych, uznawanych za bardziej liberalne pod względem systemów egzekwowania przepisów prawa konkurencji.

Kolejny wynik projektu dotyczył definicji, zasięgu, powodów, formy i potencjalnej efektywności wspierania konkurencyjności. Była to kluczowa kwestia w tego typu badaniu, biorąc pod uwagę ogólne przekonanie, że agencje ds. konkurencji w krajach rozwijających się powinny koncentrować się na tej czynności, zwłaszcza kiedy ich własne agencje są dość niedoświadczone. W dokumencie opublikowanym w nawiązaniu do tego obszaru zainteresowań zbadano także, czego dokonano w praktyce.

Badanie CPFTR przyjęło wyjątkowe podejście do lepszego zrozumienia tego, jak inicjatywy związane z polityką konkurencji mogą wpływać na zrównoważony rozwój. Dostarczyło także fundamentów, na których badacze, decydenci, a nawet społeczeństwo obywatelskie mogą rozwijać dyskusje i podejmować działania na rzecz wzmocnienia podobnych badań i środowisk polityki.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę