Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PICTURE — Wynik w skrócie

Project ID: 502491
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Belgia

Turystyka kulturalna w Europie nabiera kształtów

Mniejsze miasta europejskie mogą wykorzystać swoje dziedzictwo kulturowe i różne wydarzenia kulturalne do promowania turystyki. Dzięki unijnej inicjatywie udało się dokonać poważnego kroku w tym kierunku.
Turystyka kulturalna w Europie nabiera kształtów
Oblicze turystyki zmienia się, a turyści coraz częściej poszukują atrakcji kulturalnych i lokalnego kolorytu. Dla wymagającego turysty coraz ważniejszy jest kontakt ze sztuką, historią, kulturą, tradycjami, dziedzictwem i osobliwościami miejsc turystycznych.

W tym kontekście, celem finansowanego ze środków UE projektu "Proaktywne zarządzanie wpływem turystyki kulturalnej na zasoby i gospodarkę miejską" (Picture) było stworzenie ram zarządzania dla turystyki kulturalnej w miastach europejskich. Ramy te były narzędziem do tworzenia i analizowania polityki turystycznej w oparciu o różnorodność dziedzictwa i jakość życia w miastach.

Pierwsza część projektu obejmowała przygotowanie planu na rzecz zrównoważonego zarządzania turystyką kulturalną poprzez pogłębienie wiedzy na temat dynamicznych efektów turystyki w małych i średnich miastach. Badacze porównali podejścia do gospodarki miejskiej w celu promowania turystyki kulturalnej i promowania "renesansu" miast.

Następnie opracowali metodologie i narzędzia pozwalające na przeprowadzenie oceny wpływu turystyki kulturalnej w małych i średnich miastach, która stanowiła jedno z najważniejszych osiągnięć projektu Picture. Procedurę oceny wpływu podzielono na 10 etapów, umożliwiających odpowiednie zarządzanie wpływem i rozwijanie zrównoważonej turystyki kulturalnej.

Na koniec projektu, badacze zajęli się upowszechnieniem jego wyników i promowaniem ich wykorzystania. Prace obejmowały miasta, które nie miały pozycji miejsc turystycznych, ale wykazywały potencjał w tym zakresie. W ramach projektu stworzono informatyczne centrum zasobów i stronę internetową. Znalazły się na niej wytyczne, zasoby cyfrowe, dobre praktyki i metody zarządzania, pomagające objętym projektem miastom w realizacji ich celów. Dzięki projektowi europejskie miasta dysponują efektywnymi narzędziami pozwalającymi im rozwijać się jako miejsca turystyki kulturalnej oraz wspierającymi ich gospodarkę.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę