Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ENGAS — Wynik w skrócie

Project ID: 506502
Źródło dofinansowania: FP6-INFRASTRUCTURES
Kraj: Norwegia

Szansa dla najzdolniejszych europejskich naukowców

Efekt globalnego ocieplenia, wywoływany emisją gazów cieplarnianych (GHG), nasila się w alarmującym tempie, a jego konsekwencje mogą wkrótce stać się nieodwracalne. Finansowana ze środków UE inicjatywa dała wybitnym naukowcom zajmującym się energią odnawialną możliwość prowadzenia badań w światowej klasy zakładach, do których w innym przypadku mogliby nie mieć dostępu ze względu na ograniczenia natury finansowej i geograficznej.
Szansa dla najzdolniejszych europejskich naukowców
Jednym z głównych źródeł gazów cieplarnianych jest produkcja elektryczności przez elektrownie. Według amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) 72% emisji w roku 2010 pochodziło z elektrowni, w tym przede wszystkich z elektrowni węglowych. Co oczywiste, stworzenie alternatywnych zrównoważonych form energii może radykalnie zredukować zanieczyszczenia GHG, począwszy od etapu produkcji energii po użytkownika końcowego.

Celem projektu "Infrastruktura badawcza zarządzania gazami środowiskowymi" (ENGAS) było wsparcie wykwalifikowanych naukowców działających w dziedzinie produkcji, magazynowania i transportu energii. W szczególności, projekt ENGAS ułatwił dostęp do światowej klasy eksperymentalnych zakładów gazowych.

Zespół ENGAS wybierał wnioski badawcze w oparciu o naukową ocenę dokonaną przez co najmniej dwóch członków ENGAS. W przypadku takich samych ocen, komitet selekcyjny korzystał z kryteriów pomocniczych, takich jak płeć lub to, czy dana osoba korzystała z oferowanych instytucji po raz pierwszy. Program umożliwiał także dostęp do naukowców z Węgier, Litwy, Polski, Słowacji i Turcji. W sumie złożono 33 wnioski, z ponad 10 krajów, z czego 27 rozpatrzono pozytywnie. KE zezwoliła na przedłużenie projektu o pięć lat.

Ogromne znaczenie nowych rozwiązań w dziedzinie energii zrównoważonej jest oczywiste i ma długofalowe skutki, począwszy od tańszej i bardziej niezawodnej dostępności energii po zatrzymanie nieodwracalnych zmian w równowadze ekosystemów, mających katastrofalne konsekwencje dla przyszłych pokoleń. Projekt ENGAS dał zdolnym europejskim naukowcom szansę rozwinięcia swojego potencjału. Inicjatywa może już wkrótce przynieść wymierne korzyści.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę