Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wyeliminowanie karcynogenów z chromowanych tworzyw sztucznych

Chromowanie elektrolityczne tworzyw sztucznych jest szeroko stosowane m.in. w przemyśle motoryzacyjnym i wszędzie tam, gdzie elementom z tworzyw sztucznych – zastępujących części metalowe ze względu na mały ciężar, elastyczność i łatwość w produkcji – trzeba nadać wykończenie najwyższej jakości o luksusowym wyglądzie. Finansowany ze środków UE zespół badawczy opracował nowe metody wstępnej obróbki tworzyw, które eliminują konieczność stosowania karcynogenów i zmniejszają koszty produkcji o połowę, z korzyścią dla pracowników, producentów, użytkowników końcowych i środowiska.
Wyeliminowanie karcynogenów z chromowanych tworzyw sztucznych
W celu ułatwienia przywierania chromu w chromowaniu zwykle stosuje się wstępną obróbkę przy użyciu sześciowartościowego chromu, który jest karcynogenem, czyli substancją wywołującą raka. Wyeliminowanie stosowania sześciowartościowego chromu i opracowanie nowej technologii jest konieczne nie tylko z oczywistych przyczyn zdrowotnych i środowiskowych, ale także ze względu na zakaz stosowania tej substancji, jaki ma zostać wkrótce wprowadzony.

Aby rozwiązać ten ważny problem, unijni badacze stworzyli projekt "Opracowanie nowej, niewymagającej sześciowartościowego chromu, zrównoważonej metody wstępnej obróbki powierzchni plastikowych z wykorzystaniem nanotechnologii samoorganizacji molekularnej" (Ecosam).

Uczestnicy projektu opracowali nowy proces oparty na samoorganizacji molekularnej, umożliwiający wstępną obróbkę polipropylenu bez użycia sześciowartościowego chromu. Proces gwarantuje stabilne i bezpieczne przyleganie do powierzchni kolejnych warstw chromu, zmniejszając jednocześnie ilość odpadów chemicznych z korzyścią dla środowiska i bezpieczeństwa użytkowników. Ponadto proces wymaga mniejszej ilości drogich katalizatorów palladowych i mniejszej liczby czynności, co pozwala na zmniejszenie ogólnych kosztów o 50%.

Tym samym projekt Ecosam znacząco usprawnił proces chromowania tworzyw sztucznych, tworząc nowe metodologie niewymagające stosowania karcynogenu, którego używanie zostanie prawdopodobnie zakazane w najbliższej przyszłości. Komercjalizacja procesu powinna przynieść znaczące korzyści ludziom i środowisku, a także znacznie zmniejszyć koszty produkcji, przyczyniając się do umocnienia konkurencyjności firm unijnych tego sektora.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę