Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HYCORE — Wynik w skrócie

Project ID: 32873
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Hiszpania

Czystsze i bezpieczniejsze powierzchnie sanitarne

Nierzadko zdarza się, że pacjenci ulegają podczas pobytu w szpitalu zakażeniu bakteriami bytującymi na powierzchniach szpitalnych. Finansowany ze środków UE zespół badaczy stworzył nowatorskie higieniczne powłoki malarskie, wykorzystujące ulepszone procesy produkcyjne i charakteryzujące się kontrolowanym uwalnianiem składników antybakteryjnych (biocydów), które mają poprawić bezpieczeństwo farb dla zdrowia i środowiska, od etapu produkcji po użytkownika końcowego.
Czystsze i bezpieczniejsze powierzchnie sanitarne
Higieniczne powłoki są szeroko stosowane m.in. w szpitalach, szkołach i restauracjach. Jednak dostępne obecnie technologie nie zawsze skutecznie zapobiegają skażeniu mikrobiologicznemu powierzchni przez bakterie i grzyby.

W świetle coraz bardziej restrykcyjnych przepisów BHP obowiązujących w miejscach sanitarnych, naukowcy stworzyli projekt "Higieniczne powłoki malarskie z kontrolowanym uwalnianiem składnika aktywnego" (Hycore), mający na celu stworzenie nowych farb z małymi zbiorniczkami zawierającymi biocydy, które uwalniane w sposób kontrolowany pomagałyby usuwać grzyby i bakterie lub tłumić ich działanie.

Badacze zaprojektowali farby wodne, a nie oparte na rozcieńczalnikach organicznych, eliminując w ten sposób emisję lotnych związków organicznych (VOC) w procesie produkcji i przyczyniając się do poprawy czystości środowiska, z korzyścią zarówno dla pracowników, jak i całej planety.

Nowe farby pozwalają też na łatwe usuwanie zabrudzeń oraz są odporne na rozkład chemiczny i uszkodzenia fizyczne. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie ilości środków dezynfekcyjnych, co przekłada się na niższe koszty oraz mniejsze narażenie ludzi na działanie szkodliwych chemikaliów.

Oczywisty i pożądany efekt zmniejszenia ilości mikroorganizmów w miejscach sanitarnych powinien ograniczyć liczbę infekcji pracowników i pacjentów, zmniejszyć potrzebę stosowania antybiotyków, a tym samym zahamować ewolucję odpornych na antybiotyki szczepów mikroorganizmów.

Reasumując, projekt Hycore przyczynił się do znaczącego udoskonalenia antybakteryjnych powłok malarskich. Komercjalizacja wyników projektu może mieć istotny wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo i czystość środowiska naturalnego, począwszy od procesu produkcji po użytkownika końcowego, oraz powinna zwiększyć europejską konkurencyjność na ogromnym światowym rynku.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę